Wortels en vleugels

Wortels en vleugels

Wortels en vleugels

De twee grootste geschenken
die we onze kinderen kunnen geven zijn:
Wortels van verantwoordelijkheid
en vleugels van onafhankelijkheid.

Wortels die diep in de aarde groeien,
de verblijfplaats tijdens ons bestaan op de wereld.

Wortels die een stevig houvast geven, een oer-vertrouwen.
Die staan voor een diep innerlijk weten dat ze geliefd zijn.

Wortels die staan voor geborgenheid, voor veiligheid,
voor ruimte om te mogen experimenteren
en om fouten te mogen maken.
Om talloze malen te mogen vallen en weer op te staan.

Wortels die weergeven dat ze er bij horen,
dat ze deel uitmaken van een immense mensenfamilie,
van duizenden voorouders, die achter hen staan,
waar ze ook gaan en staan, wat ze ook doen.

Wortels die onze menselijkheid bevestigen.
Menselijkheid die onze lichamelijkheid inhoudt.
Menselijkheid die ons confronteert met betrekkelijkheid,
beperkingen, tweestrijd, confrontaties, schaduwkanten.

Wortels die voeding geven en stabiliteit
om met de menselijkheid om te kunnen gaan,
om te leren, te ontdekken, te ontwikkelen en te groeien.

Wortels die hen doen beseffen dat ze een unieke eigen
plek in de wereld hebben. Een uniek pad hebben te bewandelen.
Dat ze unieke talenten hebben en een unieke levensmissie.
En de verantwoordelijkheid daar voor willen en durven nemen.

Wortels die moed geven om de eigen taak op aarde te vervullen.
Om voor zichzelf op te komen, rechtop te gaan staan, te gáán.

Vleugels die laten vliegen. Die onafhankelijk maken.
Die levenslust, enthousiasme, inspiratie, vrijheid
en oer-vertrouwen geven, dat er meer is dan deze wereld.

Dat er een onuitputtelijke Bron is van liefde en licht
waar ze op ieder moment tijdens hun leven uit kunnen putten.
Dat er een Wetend Veld is met alle kennis die ze nodig
hebben om te kunnen doen wat ze hebben te doen.
Vleugels van intuitie die daar contact mee kunnen maken.

Vleugels die leren los te laten,
die leren over te geven aan de stroom,
die de horizon verbreden,
die de speelruimte vergroten,
die een ruime blik op de aarde en bewoners geeft.
Die helpen om te relativeren en een helikopterview te krijgen.

Vleugels die hen tot aarde engelen maakt.

Wortels en vleugels
Menselijk en mild
Aards en hemels
Kwetsbaar en krachtig
Wijs en onbevangen
Sterk en ontvankelijk
Doelgericht en flexibel
Inspirerend en praktisch
Klein en dapper
Groots en bescheiden
Heel en uniek
Geworteld en bevlogen

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *