Wat is een systeem- of familieopstelling?
Een opstelling is een fenomenale manier van kijken naar levenssituaties en menselijke relaties en de mogelijke problemen die daarbij ervaren worden.
Tijdens een opstelling wordt, door middel van de aanwezige mensen in de ruimte, zichtbaar gemaakt wat zich op energetisch niveau afspeelt. Onderliggende patronen die voor blokkades en conflicten zorgen, worden in beeld gebracht. Dit inzicht leidt tot bewustzijn, een andere houding t.o.v. de problematiek en daarmee vaak tot de oplossing van blokkades.

Voor wie is het zinvol?
Opstellingen zijn zinvol voor iedereen die
– vol vertrouwen, (zelf)bewust, gelukkig, gezond en sprankelend wil leven,
– met andere woorden; een licht leven in liefde wil leiden, vanzelfsprekend, moeiteloos en natuurlijk
– vervulling en plezier wil ervaren in zijn/haar (vrijwilligers) werk of onderneming
– een goede relatie wil zijn: als liefdespartner, (stief-) ouder, kind, collega, vriend(in), exgenoot, zus, broer, schoonfamilie, enz.
– balans zoekt in zijn leven tussen werken en ontspanning
– innerlijke vrede, vreugde en vrijheid wil ervaren in zijn leven, ongeacht de omstandigheden
– zichzelf wil zijn, eigen-wijs, uniek, authentiek, origineel, oorspronkelijk en congruent
– moedig en gecenterd in het leven wil staan en zijn/haar levensmissie wil vervullen en zijn/haar talenten wil inzetten

Waarbij helpen opstellingen?
Iedereen behoort tot een familiesysteem. Of je het nu wilt of niet, generaties zijn je voorgegaan.
Je bent ingebed in jouw familie. Bij het familiesysteem hoort een cultuur, horen verhalen, waarden, manieren om met levenskwesties om te gaan.
Je familielijn en voorgeschiedenis oefenen een grote invloed uit op jouw bestaan.
Je ontwikkelt (onbewust) overlevingssystemen en beperkende overtuigingen.
Opstellingen kunnen behulpzaam zijn om dit bewust te worden en te ontmantelen.
Enkele voorbeelden waar je naar kunt kijken in een opstelling:

 • relatieproblemen, scheiding, rouwverwerking
 • talenten, levensloop en levensmissie
 • keuzerichting op een kruispunt in je leven omtrent baan, liefdesrelatie
 • gezinskwesties, opvoedingsvragen
 • gevoelens van eenzaamheid, zinloosheid, verdriet, woede, (faal)angst
 • geldzorgen: tekorten ervaren in plaats van overvloed en rijkdom
 • machtsstrijd thuis of op het werk, slachtofferschap, dominantie issues
 • mateloosheid met eten, shoppen, alcohol, drugs, seks, relaties
 • piekeren, over-analyseren, controledrang, perfectionisme
 • gebrek aan zelfvertrouwen en assertiviteit

Wat zijn de resultaten?

 • Je krijgt inzicht in hoe jij je tot je familie of andere relaties verhoudt en ziet hoe je naar harmonie in deze relaties kunt bewegen.
 • Je krijgt helder waar je te maken hebt met ballast in je leven door familie-systemen en je kunt dit loslaten
 • Je herkent je overlevingssystemen en kunt ze oplossen
 • Je wordt je bewust van je innerlijke bewegingen en het effect ervan op jouw leven en kunt dit bewust bijsturen waar wenselijk

Praktisch:

Individueel:
In een familie- of systeemopstelling wordt een pijnlijke of ongelukkige relatie fysiek in de ruimte opgesteld met poppetjes, kussens of papieren, platen of vloerankers.
Het oorspronkelijk gezin, een werkgerelateerde situatie of andere items en punten van zorg in een relatie of in een persoon kunnen energetisch zichtbaar gemaakt worden.

Wanneer: Op afspraak
Waar: bij Coachingpraktijk Zoekenderwijs te Ede
Investering: € 111,– euro per uur
Aanmelden en meer info: mail info@zoekenderwijs.nl of bel 06-29431691

In groepen:
Met minimaal 4 tot maximaal 8 deelnemers en Jacqueline Versteeg – de Weerd als facilitator/begeleider:

Je kunt deelnemen als toeschouwer, als representant en/of als vraagsteller.
Je lift allemaal mee in waar het raakt en waar het heelt.
Je hoeft de andere aanwezigen niet te kennen.
We zijn voor elkaar behulpzaam en komen niet voor niets bij elkaar op deze dag.
Je kunt zonder je familie/relaties kijken naar de issues met hen in je leven.
Natuurlijk kun je wel met een familielid, vriend(in) of collega komen als je dit wilt.
We beginnen de dag met oefeningen om kennis te maken met opstellingen en de werking ervan.
Je kunt de dagen afzonderlijk volgen.

Wanneer: Kijk in de agenda op deze website voor de data.
Waar: Zie agenda Van 10.00 uur tot 17.00 uur.
Investering: € 111,– p.p. per dag, inclusief koffie en thee, lunch zelf meebrengen.
Aanmelden en meer info: mail info@zoekenderwijs.nl of bel 06-29431691