Over weigeren, afwijzen en Nee! zeggen.

Over weigeren, afwijzen en Nee! zeggen.

Kies wijs, kies krachtig. 

Nee zeggen
vanuit je diepste overtuiging
is beter dan ja zeggen om te behagen,
of erger nog,
om moeilijkheden te vermijden.

Mahatma Gandhi

De cursus “Ik hou van mij!” is in volle gang en O, wat is het toch moeilijk voor veel hoogsentitieve mensen om hun grenzen aan te geven in verbinding.
Om vanuit liefde duidelijk te maken wat je wel en niet wilt.
We leven namelijk in een wereld vol tegenstellingen, in een wereld van dualiteit.
En op deze aarde hebben we grenzen nodig, regels, afspraken, referentiekaders, perspectieven.

Onze essentie is gelukzalig bewustzijn en dit is eeuwig, onveranderlijk, oneindig, tijdloos, vormloos, almachtig en omnipotent.
Het gaat dus voorbij aan tijd, ruimte en vorm.
EN… tegelijkertijd moeten we het leven hier op aarde leven.
In de tweevoudigheid, in de contrasten die bij de wereld horen.
In de veelheid, de tijdelijkheid en de lichamelijkheid.
Daar horen dus grenzen bij!
En die hebben we van elkaar te respecteren.
Als iemand zegt: “Dank je en Nee.” dan is dat duidelijk.

Grenzen aangeven in verbinding

Ik weiger te werken en te leven vanuit armoedebewustzijn. 
Ik weiger in de kramp te schieten vanuit angst
en focus me op overvloed, flow en beweging.
Ik weiger me vast te klampen aan schijnzekerheid.
Ik wil werkelijk gul, vrij en onvoorwaardelijk delen
vanuit de overvloed en vanuit vrije wil.
Ik weiger beschikbaar te zijn voor slachtofferschap.
Ik kies voor innerlijke kracht en macht.

Ik weiger tijd vrij te maken voor klachten en gezeur.
Ik kies voor gecenterd zijn in mijn eigen heilige midden.
Ik weiger energie te besteden aan dikke, vette flauwekul.
Ik kies voor bezieling, verdieping en zingeving.
Ik weiger geld te investeren in gekwetste ego-kunstjes.
Ik kies voor congruentie en authenticiteit.
Ik weiger aandacht te schenken aan manipulatie en toxische contacten.
Ik kies voor onvoorwaardelijke vriendschap en liefde.

Ik weiger me te laten meeslepen in machtspelletjes.
Ik kies voor mijn eigen waarden en normen.
Ik weiger in de valstrik te stappen van haat en jaloezie.
Ik geef mijzelf wat ik verlang en nodig heb.
Ik weiger in de valkuil van sentimentaliteit te lopen.
Ik vloei tranen van compassie en ontroering.
Ik weiger me te verliezen in de chaos van de veelheid.
Ik doe wat ik doe met aandacht en stapje voor stapje.

Ik weiger me de adem te laten benemen door tijdstress. 
Ik neem de tijd en ontspan in innerlijke vrede.
Ik weiger me te identificeren met mijn lijf en lichamelijkheid.
Ik herinner me keer op keer wie ik werkelijk in essentie ben.
Ik weiger mee te doen aan roddel en achterklap.
Ik focus me op de eeuwige waarheid en spreek vanuit helderheid.
Ik weiger me te verlagen tot massa bewustzijn.
Ik klim op de ladder van bewustzijn.

Ik weiger me te laten ontmoedigen door het wereldnieuws.
Ik neem geestelijke voeding tot me die mij verrijkt en versterkt.
Ik weiger me te laten tegenhouden door schapengedrag.
Ik herken mijn kracht en zet deze in.
Ik durf mijn eigen wijsheid te laten horen en te laten zien.
Ik weiger me te laten weerhouden door familiesystemen.
Ik ontdoe me van verstikkende banden.
Ik weiger me te laten bewerken door familieleden.
Ik kies mijn eigen weg.

Ik weiger me te laten onderdrukken door belemmerende patronen. 
Ik verhoog mijn zelfkennis iedere dag en kies wijs.
Ik weiger aandacht te geven aan negatieve gedachten.
Ik onderzoek mijn zelfpraat en focus op wat versterkt.
Ik weiger tijd te besteden aan destructief gedrag.
Ik kies voor een gezond leven op alle niveau’s.
Ik weiger me aan te sluiten bij clubjes mensen die zich meer of beter voelen.
Ik kies voor integriteit, bescheidenheid en mildheid.

Ik weiger afhankelijkheid te voeden.
Ik erken mijn eigen verantwoordelijkheid.
Ik weiger onzelfstandigheid te bevorderen.
Ik erken mijn eigen mogelijkheden en verzilver kansen.
Ik weiger mee te doen aan mensenverheerlijking.
Ik besef dat wij allen één en gelijkwaardig zijn.
Ik weiger te reageren op energie aftappers.
Ik bescherm mijn energie huishouding.

Ik weiger claimers, graaiers en eisers tegemoet te komen.
Ik kies voor wat mij opbouwt en goed laat voelen.
Ik weiger onwetendheid te stimuleren.
Ik co-creëer mijn leven vanuit innerlijke wijsheid.
Ik weiger het leven van iemand anders te leven.
Ik heb meer dan genoeg aan mijn eigen lot.
Ik weiger schaamte op te roepen.
Ik focus mij op het verhogen van de energie vibratie.
Ik weiger schuld te wijzen.
Ik zie mijn eigen aandeel in het verhaal waarbij ik betrokken ben.

Ik weiger me te laten gezeggen.
Ik volg de richtingwijzers van mijn hart en ziel
Ik weiger me te laten overspoelen door twijfel.
Ik vertrouw op de zekerheid van de altijd vervullende levensbron.
Ik weiger oude verhalen die niet versterken en opbouwen aan te horen.
Ik bescherm mijn heilige ruimte, uiterlijk en innerlijk.
Ik weiger te stutten en te steunen in zieligheid.
Ik bescherm mijn innerlijke sacred space.
Ik weiger eindeloos te kletsen over koetjes en kalfjes.
Ik gebruik mijn tijd voor zinnige zaken.

Ik weiger onzinnige dingen te bespreken.
Ik zet mijn energie in voor wat de wereld dient.
Ik weiger mijn tijd te verspillen aan bullshit.
Ik focus op waar we allemaal beter van worden.
Ik weiger aanspreekbaar te zijn voor onzuivere boodschappen.
Ik filter nauwkeurig de prikkels die er op mij afgevuurd worden.
Ik weiger toegankelijk te zijn voor incongruente mensen.
Ik kies voor zuiverheid, eerlijkheid en transparantie.
Ik weiger mee te waaien met opportunistische winden.
Ik blijf bij mijn waarden en eer en respecteer deze onder alle omstandigheden.

Deze weigeringen zijn gekoppeld aan een krachtige keuze.
Deze weigering is verbonden met een scherp onderscheidingsvermogen.
Deze weigering komt voort uit eenheidsbewustzijn.
Dat is de paradox van het leven op aarde.
Weigeren om zelfgenezing en heling te bevorderen.
Nee zeggen in verbinding om op eigen benen te staan.
Niets geven om bewustzijn te laten groeien.
Afwijzen om de eigen krachtbron aan te boren.

©  Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *