Uitnodiging  – Door Oriah Mountain Dreamer

Uitnodiging  – Door Oriah Mountain Dreamer

Het kan me niet schelen hoe jij je brood verdient,
ik wil weten waar je warm voor loopt en
of je durft te dromen van de vervulling van je meest dierbare verlangens.


Het kan me niet schelen hoe oud je bent,
ik wil weten of je het risico durft te lopen uitgelachen te worden,
als je gaat staan voor je idealen, voor de liefde
of voor het avontuur dat je van je leven wilt maken.


Het kan me niet schelen hoe jouw sterren staan,
ik wil weten of je het wezen van je eigen leven leiden kent en
wakker geschud bent door het leven zelf,
of dat je bent verdoofd en afgesloten
uit angst voor nog meer lijden.


Ik wil weten of je de pijn kunt toelaten,
de jouwe en de mijne,
zonder deze te willen verdoezelen, te ontkennen of te koesteren.


Ik wil weten of je blijheid kunt toelaten,
de jouwe en de mijne,
of je kunt dansen, wild en vol overgave
totdat je van top tot teen tintelt van vreugde
zonder jezelf te laten beperken door allerlei waarschuwingen
en zogenaamd realisme.


Het kan me niet schelen of je verhaal waar is,
ik wil weten of je trouw bent aan jezelf,
ook als je een ander moet teleurstellen.


Of je kunt omgaan met beschuldigingen
en je eigen onschuld kunt blijven ervaren.
Of je zonder vertrouwen toch betrouwbaar bent.


Ik wil weten of je oog hebt voor schoonheid,
zelfs in de grijsheid van alledag.

Of jij jezelf recht van bestaan geeft
louter omdat je leeft.


Ik wil weten of je fouten kunt toegeven
en kunt leven met beperkingen,
de jouwe en de mijne
en nog steeds aan de oever van het meer kunt staan
en volmondig ‘JA’ kunt roepen naar de zilveren maan.


Het kan me niet schelen waar je woont en hoeveel geld je hebt.
Ik wil weten of je na een slopende nacht vol verdriet en wanhoop,
toch opstaat om voor de kinderen te zorgen.


Het kan me niet schelen wie je allemaal kent of wat je afkomst is,
ik wil weten of je met mij door het vuur zult gaan en niet terug zult deinzen.


Het kan me niet schelen waar, wat en met wie je gestudeerd hebt,
ik wil weten wat jou innerlijk overeind houdt als alles om je heen wegvalt.
Ik wil weten of je alleen kunt zijn met jezelf,
en je eigen gezelschap waardeert in de eenzame momenten.

~

The Invitation by Oriah

It doesn’t interest me
what you do for a living.
I want to know
what you ache for
and if you dare to dream
of meeting your heart’s longing.

It doesn’t interest me
how old you are.
I want to know
if you will risk
looking like a fool
for love
for your dream
for the adventure of being alive.

It doesn’t interest me
what planets are
squaring your moon…
I want to know
if you have touched
the centre of your own sorrow
if you have been opened
by life’s betrayals
or have become shrivelled and closed
from fear of further pain.

I want to know
if you can sit with pain
mine or your own
without moving to hide it
or fade it
or fix it.

I want to know
if you can be with joy
mine or your own
if you can dance with wildness
and let the ecstasy fill you
to the tips of your fingers and toes
without cautioning us
to be careful
to be realistic
to remember the limitations
of being human.

It doesn’t interest me
if the story you are telling me
is true.
I want to know if you can
disappoint another
to be true to yourself.

If you can bear
the accusation of betrayal
and not betray your own soul.
If you can be faithless
and therefore trustworthy.
I want to know if you can see Beauty
even when it is not pretty
every day.
And if you can source your own life
from its presence.

I want to know
if you can live with failure
yours and mine
and still stand at the edge of the lake
and shout to the silver of the full moon,
“Yes.”

It doesn’t interest me
to know where you live
or how much money you have.
I want to know if you can get up
after the night of grief and despair
weary and bruised to the bone
and do what needs to be done
to feed the children.

It doesn’t interest me
who you know
or how you came to be here.
I want to know if you will stand
in the centre of the fire
with me
and not shrink back.

It doesn’t interest me
where or what or with whom
you have studied.
I want to know
what sustains you
from the inside
when all else falls away.

I want to know
if you can be alone
with yourself
and if you truly like
the company you keep
in the empty moments.

By Oriah © Mountain Dreaming,
from the book The Invitation
published by HarperONE, San Francisco,
1999 All rights reserved


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *