Talent Pentagram ®

Binnen een talent zijn verschillende dynamieken aan de gang. Een talent is in principe een opbouwende kracht. Het is een constructieve kracht die dienstbaar is voor alle betrokken partijen. Iedereen heeft er baat bij, groeit er van. Dit is het talent.

Maar een talent kan zich ook van zijn schaduwkant laten zien. De schaduwkant kan zich op verschillende manieren tonen.  Eén schaduwkant is overdrijving. Het talent is dominant, gedraagt zich almachtig en laat te veel van het goede zien. Dit heeft een afbrekende of destructieve kracht. Voor de eigenaar van dit talent en ook de betrokken mensen er om heen.

Behalve overdrijven en té prominent aanwezig zijn, kan een talent zich ook verstoppen, verschuilen en onzichtbaar maken, omdat het bang is voor zijn kracht. Een talent leeft dan wel in iemand, maar wordt door de eigenaar verwaarloosd of niet (h)erkend. Het talent wordt als het ware begraven en ontkend/miskend. Er is sprake van verwaarlozing, kleinheid, machteloosheid.

In deze schaduwkanten zitten lessen en een hartelijke uitnodiging om de lichtkanten te tonen. Het is zinvol om per talent te achterhalen wat de opbouwende kracht is van het talent, de kernkwaliteit. En wat de schaduwkanten (overdrijving en verwaarlozing) zijn en wat de uitnodiging is.

Ook wordt bij het Talent Pentagram® helder waar binnen het talent een innerlijke machtsstrijd is. Er is sprake van een oordeel, een afkeur, een irritatie.

  • Wil jij inzoomen op een specifiek talent van jou?
  • Wil je weten waarom dit talent je af en toe flink dwars kan zitten en wat je er aan kunt doen om opnieuw balans te vinden?
  • Wil je weer de innerlijke opbouwende kracht van je talent ervaren?

Kom dan een Talent Pentagram ® sessie doen. Dit duurt 2 uur. Kosten: 222 euro inclusief btw. We kijken systemisch naar de dynamieken van jouw talent(en). Dit wil zeggen dat je je hart en ziel aan het woord laat en al te veel mentale activiteit tijdens deze sessie even achterwege laat.

Bel voor een afspraak: 06-29431691of mail: info@zoekenderwijs.nl