Onafhankelijk leven in verbinding met de ander

Onafhankelijk leven in verbinding met de ander

Als spiegel- en spirit coach of spiritueel counselor wordt mij wel eens de vraag gesteld wat ik daar precies mee bedoel. Wat houdt dat in voor mij, de Spirit?

“Als God liefde is, dan ben ik streng gelovig.” En bij Spirit moet ik denken aan de Spirit die ons inspireert, enthousiast maakt, in vervoering brengt, ons laat bruisen en sprankelen, die onze passies aanwakkert en ons levensvuur doet ontbranden.
De Spirit die ons helpt bewust te creëren, onze missie uit te voeren door onze talenten als co-creator in te zetten.
Als wij contact maken met de Spirit en die levengevende Bron binnenin ons, de connectie met ons hart ervaren en de liefdeskracht inzetten, dan scheppen we ons eigen droomleven.
Daarvoor is autonomie nodig.

Autonoom zijn ~ Wat is dat?

Zelfstandig, van het Grieks Autos(zelf) en nomos(=wet),.
Iemand die autonoom is voorziet in zijn eigen levensonderhoud
en vormt zijn meningen geheel vanuit zichzelf.
Hij laat zich door niemand `de wet voorschrijven`.
Hij is zelfstandig, een op zichzelf staande entiteit,
Hij kan zonder bemoeienis van buitenaf handelen
Hij is zelfstandig in het bepalen van wat hij wil
en niet van iemand of iets afhankelijk.
Hij is weerbaar.
Letterlijk: zelfregerend, zelfstandig werkend.
Afgezonderd, bestaande op zichzelf, eigenwettig
Onafhankelijk, soeverein, zelfsturend, zelfbesturend
Naar eigen wetten levend. Onafhankelijk in oorsprong en functie.
Een goed Nederlands synoniem is zelfbestuur.
Met andere woorden:
Een autonoom persoon laat zijn eigen wijsheid aan het woord en richting gevend zijn. Een autonoom persoon luistert zorgvuldig naar zijn hart en ziel en laat die informatie bepalend zijn voor wat hij doet en niet doet, voor wat hij zegt en niet zegt, voor waar hij aandacht naar toe laat gaan en wat hij laat voor wat het is.

Maar hoe zit dat dan in een relatie?
Houd je dan geen rekening met een ander?
We moeten ons toch aan regels en wetten houden in de maatschappij? 

Ik heb het hier vooral over innerlijke autonomie.
De wereld is een spiegel van wat er in ons leeft.
Als ik innerlijk in balans ben en mijn hart en ziel volg, dan zal dat in de buitenwereld weerspiegeld worden. Als ik van mezelf houd, als ik mijzelf waardeer precies zoals ik ben, als ik mijn unieke talenten ken en weet wat ik toe te voegen heb aan de wereld, als ik die verbinding met mijn esssentie ervaar, als ik mijzelf erken en zie en hoor…
Dan heb ik niets van buitenaf nodig om mijzelf te vervullen of een leegte op te vullen.
Zo binnen, zo buiten. Als ik me binnenin mezelf vervuld en erkend voel en in liefde ben met mijzelf, dan heb ik niets van buitenaf nodig om dat te bewijzen of aan te tonen.
Sterker nog: dan zal zich dat op een natuurlijke en vanzelfsprekende manier laten zien in de buitenwereld als spiegelbeeld van mijn binnenwereld.

Het is heerlijk als je aan jezelf kunt geven wat je nodig hebt. Als je niet afhankelijk bent van complimenten van anderen om je goed te voelen.
Het is heerlijk als je kritiek en afwijzing als regendruppels op een regenjas van je af kunt laten glijden, omdat je van binnen weet wat waar is en wat flauwe kul is.
Het is heerlijk om daar nuchter in te zijn en als het nodig is miljoen keer Nee te zeggen tegen deze flauwekul. Ken je waarde!
Het is heerlijk als je van binnenuit vervuld bent. Dan heb je een ander niet nodig.
Je draagt je eigen lot en laat het lot van een ander bij die ander.
Je laat het zielsgroei-pakketje en de levenslessen bij degene bij wie het hoort en je bemoeit je er niet mee. En het is fijn om bij elkaar te zijn. Zonder eis. Zonder claim. Zonder beklemmende verwachtingen.

Over deze autonomie in relatie is al veel geschreven door dichters, wijsheidsleraren en mijzelf.
Osho over de liefde
Kahlil Gibran over autonomie in relatie
Zelfwaardering en eigenliefde eerst aan jezelf geven

Op weg naar een autonoom leven met de Spiegelspel® Intensive

Gun jezelf een zelfstandig en onafhankelijk leven met zelfbesturing.
JIJ bent de regeerder van je eigen leven en hebt zelf de regie.
Wil jij die regie nu eindelijk zelf nemen?
Wil jij je patronen van afhankelijkheid en jezelf eindeloos opofferen en wegcijferen doorbreken?
Wil jij jezelf leren geven wat je nodig hebt?
Investeer dan in jeZelf: maak een afspraak voor het zelfkennis Spiegelspel©

Vragen? Mail info@zoekenderwijs.nl of bel 06-29431691

Je bent van harte welkom,

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *