Verliefd zijn op jouw levensproces

Verliefd zijn op jouw levensproces

Falling in love with where you are…
Jeff Foster

Doe het!
Of sta toe dat het aan jou gedaan wordt.
Wat?
Dátgene waarop je hart altijd gewacht heeft.
Wat is het risico?
Alles verliezen? Verlies dan maar alles.
De ervaring van mislukken? Ervaar de mislukking,
proef de mislukking, vind een nieuwe vorm van succes in het falen.
Afwijzing? Open je voor de glorie van afwijzing,
zet je hart wijd open voor degenen die jou afwijzen,
zie hun pijn en vergeef ze voor wat ze doen.
Belachelijk gemaakt worden? Gekleineerd worden?
Word verliefd op deze spottende stemmen
en zie ze als jouw geliefde pasgeborenen,
jouw eigen stemmen die vragen om liefdevolle aandacht.

Het leven is te kostbaar om te verspillen
en te onmiddellijk om uit te stellen.
Het ergste dat je kan krijgen is een gebroken lijf
of een verbrijzeld zelfbeeld en
dat is allebei niet wie je werkelijk bent.
Niets te verliezen dus,
behalve misschien jouw denkbeeldige trots,
je angstige ego, die er overigens ook heimelijk naar verlangt
als illusie ontmanteld te worden en op te gaan in je essentie.

Uit: ‘Falling in love with where you are’ van Jeff Foster

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *