Voel jij je wel eens eenzaam, alleen en onbegrepen in je spirituele zoektocht?

Voel jij je wel eens eenzaam, alleen en onbegrepen in je spirituele zoektocht?

Voel jij je wel eens eenzaam, alleen en onbegrepen in je spirituele zoektocht?

Doe dan mee met de zomercursus Spiritueel EN Aards Leven!​

Veel klanten van mij die zich op de weg van individuatie en zelfverwezenlijking begeven, de weg naar Zelfkennis en geestelijke volwassenheid, voelen zich vaak op een zeker moment onbegrepen en alleen in hun proces. Dit is een fase, veelvoorkomend en heel normaal tijdens dit proces.
Omdat je bewustzijn verhoogt en je anders naar de mensen en de wereld gaat kijken en ook anders gaat denken, ga je andere prioriteiten krijgen en selectief zijn in hoe je je tijd besteedt en met wie je omgaat.
Belevenissen die je vroeger heerlijk vond, vind je nu plat of nietszeggend en het geeft je geen vreugde en vervulling meer. Verjaardagsfeestjes waar je vroeger het hoogste woord had, blijf je nu liever weg omdat er veel gekletst wordt over zaken waar jij je aandacht niet langer aan wilt besteden.
Bepaalde mensen tappen energie bij je af en die wil je niet meer ontmoeten. Je bent op een punt gekomen waar je niet meer terug kunt en wilt naar je ‘oude’ leven.

Dit is een spannende overgangs-fase. Want er kunnen een paar dingen gebeuren. Of je vervreemdt van de mensen om je heen en vindt geen aansluiting meer. Er ontstaat een afstand en een kloof in beleving en ervaring en dit kan zich uiten in een echtscheiding en verbroken vriendschapsrelaties. Je spreekt allebei een andere taal en verstaat elkaar niet meer. De punten van overeenstemming en gelijke interesses zijn gering. Het werkt niet meer en het gaat voorbij.

Of jij maakt de mensen in je omgeving nieuwsgierignaar de weg die jij aflegt en ze zijn open en bereid om met je mee te wandelen en te onderzoeken wat ze er zelf van vinden en je groeit weer naar elkaar toe op deze nieuw ingeslagen weg. Het is een gedeelde interesse en je ontwikkelt samen verder.

Dat ‘point of no return’ vergelijk ik wel eens met het magische bewustzijn wat kinderen hebben als ze jong zijn. Ze geloven bijvoorbeeld heilig in Sinterklaas eerst, totdat hun ouders of anderen hen vertellen dat het een cadeautjesfeest is waar heel Nederland aan meedoet en dat het eigenlijk een landelijk spel is met heel veel spelers. Op het moment dat dit werkelijk tot het kind doordringt, is het magische bewustzijn in één klap geshift. Er is een SHIFT in bewustzijn geweest. Het kind kan nooit meer terug naar het oude bewustzijn waarin alles nog een levend sprookje is. De ogen zijn geopend, de schellen zijn er vanaf gevallen, de sluiers zijn opgetild. Ineens zijn ze helder en wetend over de aardse feiten.

Zo is dat ook met ons als volwassenen. Zodra we de SHIFT maken van armoede denken naar rijkdomsbewustzijn, van duaal denken naar eenheidsbewustzijn, van verstrikking in het lijden van de aardse dualiteit naar gelukzalig bewustzijn, dan kunnen we nooit meer terug naar dat oude leven.

Er is iets in ons opengebroken en losgemaakt wat ons laat verlangen naar een leven vol vreugde, vrijheid, vrede, vervulling en vertrouwen. We zullen nooit meer stoppen met het zoeken naar die Heilige Graal in ons. Omdat we er van geproefd hebben. Omdat we nu WETEN met ons HART en onze ZIEL dat het bestaat.
Deze innerlijke schatten, dit Koninkrijk der Hemelen, deze onvoorwaardelijke liefde, deze oneindige intelligentie, deze eeuwige vreugde… we weten nu dat we dat kunnen ervaren en beleven. Deze Godservaringen, of mystieke, mysterieuze, numineuze ervaringen drijven ons van binnenuit naar heelheid en eenheid op de aarde. We kunnen niet meer anders!

Het is belangrijk om begeleiders te hebben op deze geestelijke weg. Omdat deze weg gevaren bevat. Je kunt makkelijk doorschieten in zweverij, in ‘hemelen’ en wereldvreemd worden. Je kunt letterlijk het contact met aardse zaken verliezen en psychisch onstabiel worden. Je kunt ook hoogmoedig worden en je beter gaan voelen dan anderen omdat je het idee hebt dat je ‘verlicht’ bent. Dan ga je je afzonderen van anderen die nog ‘niet zo ver zijn’. Dit is een ernstige vergissing en grote valkuil.

Want ware verlichting of geestelijke volwassenheidbetekent dat je kunt zijn met Dat Wat Is, hoe het er ook uit ziet en dat je je menselijkheid niet vergeet. Dat je in verbinding communiceert en met een open hart het contact met je dierbaren onderhoudt. Of dit nu een fysiek contact is of een energetisch contact. Het betekent dat je anderen vrijhoudt in hoe zij met je om willen gaan of niet met je om willen gaan.

Zelf heb ik heel veel spoken en beren ontmoet op deze spirituele weg van individuatie. Ik schreef tientallen gedichten om het te verwerken en een plaats te geven.
Uit eigen ervaring weet ik hoe het is om een huwelijk te zien afbrokkelen, om weg te kwijnen in stilte, om me ernstig te vergissen, om mensen te vereren en ze vervolgens met hevig geraas van het voetstuk te zien vallen, om mezelf te verheffen boven anderen met betweterigheid, om langs de afgrond van totale verwarring te gaan, om depressief te zijn en te verlangen naar Thuis, niet langer op deze aarde willen zijn, om het lijden van de aarde te voelen EN de ondragelijkheid er van. Het was een heftige pelgrimage!

Gelukkig heb ik goede begeleiding gehad van wijze mensen die me weer met beide benen op de grond hebben gezet en me behoed hebben voor een diepe val en intens ongeluk. Ik weet dat ik zelf nu zo’n begeleider ben en dat het mijn missie is om mensen tijdens deze transformatie te begeleiden.
https://www.zoekenderwijs.nl/inwijdingsweg-en-transformatie-proces/​ 

Inwijdingsweg

De oude mens
is verdwenen in de tijd
zonder te sterven.

Gedreven, fanatiek
overtuigen, overreden,
vergelijken, maten meten
en absoluut zeker weten
is vervangen op de drempel
naar nieuw leven.

Gekwetst, gewond,
beschaamd, vertwijfeld, leeg en stil,
door het geheim bevangen,
richt de nieuwe mens zich op
en zet onzekere schreden.

Onbeholpen, aarzelend,
zoekend, weerloos,
gepassioneerd verwonderd.

Langzaam groeit de kracht,
rijpt de moed
en vertrouwt de nieuwe mens zich toe
aan het onbekende.

Tastend richt hij
zijn blik in ziende ogen van de ander,
grenzeloos teder en begripvol,
de eeuwigheid peilend.
Hij herinnert zijn bestemming.

En schetst nu vol overgave zijn levenslijn
vanuit het verleden
en mysterieuze middelpunt
van de aarde,
dwars door het menselijk hart
het universum in.

Zo is hij mede-schepper van de toekomst.

© Jacqueline de Weerd​

Spiritueel en Aards Leven ~ Online Zomercursus

Wil jij ook deze begeleiding tijdens dit persoonlijke ontwikkelingsproces? Wil jij ook hulp en begeleiding op deze geestelijke weg van heelwording en eenwording?

Doe dan mee met de laagdrempelige zomercursusSpiritueel en Aards Leven. Ik zal je veel van mijn eigen persoonlijke ervaringen vertellen en veel van mijn proces-gedichten delen, waarin jij jezelf zult herkennen.
We starten 23 juli 2018 t/m 1 augustus (met pauze in het weekend) en je kunt het gewoon vanachter je PC of telefoon meedoen. Vanaf je vakantiebestemming dus! Laat deze kans niet liggen! Het is een zeer laagdrempelige instap bedrag.
Het gaat diep EN is vrolijk.
Het gaat ver EN is toegankelijk.
Het is groots EN is te vinden in het kleine.
Het is intens EN goed te doen.
Gun jezelf een sprankelend en gelukkig leven en investeer in jeZelf met tijd, energie, aandacht en geld.

https://www.zoekenderwijs.nl/webshop/product/online-basis-cursus-spiritueel-en-aards-leven/

Omdat je het waard bent.
Omdat JIJ het bent op wie je wacht!
Haal het beste uit dit leven op aarde, uit dit grote geschenk wat je zómaar mocht ontvangen!

Nog vragen? Mail info@zoekenderwijs.nl of bel 06-29431691

Je bent van harte welkom,

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *