Van chaos naar bewuste co-creatie

Van chaos naar bewuste co-creatie

“If you want to find the secrets of the universe,
think in terms of energy, frequency and vibration.”

Nikola Tesla

Er is een resonantie experiment te zien op youtube
waar je ziet dat zand op een trilplaat andere patronen aanneemt afhankelijk van de frequentie, de toon.
En je ziet dan ook dat eventjes voordat er een nieuwe orde is, voordat een nieuw geometrisch patroon zich toont, er eerst totale chaos is. Dit is natuurkunde.

En deze natuurkundige wetten zijn ook van toepassing op het individuele en collectieve spirituele en bewustzijns-ontwikkelingsproces.
Als je bewustzijn verhoogt en je laat een andere toon weerklinken, je zendt een hogere energie vibratie of frequentie uit, dan krijgt je leven een ander patroon,
namelijk een structuur die bij deze frequentie past.

Je trekt mensen aan die op dezelfde golflengte zitten.
Gelijkgestemde mensen met dezelfde dromen, doelen en verlangens.
Je doet als het ware aan hetzelfde programma mee.

Voordat er een nieuwe orde in je leven ontstaat,
is er eerst chaos.

Je gaat ernstig twijfelen, wilt aan oude patronen vasthouden omdat ze vertrouwd zijn,
je botst met je oude gewoonten en overlevingssystemen
en er is wrijving met mensen en systemen die nog op het ‘oude’ niveau vibreren.
Als je echter de hogere (of lagere) toon aanhoudt, kan het niet anders dan dat je in een ander levenspatroon terecht komt. Of je het wilt of niet.
Je wordt vanzelf naar een nieuw patroon getrild.

Hiervoor is ook een kritieke massa nodig.
Individueel houdt dit in dat je een geïnspireerde discipline ontwikkelt die een weerspiegeling is van deze hoge frequentie.

Op collectief niveau: als er maar genoeg mensen (zandkorreltjes) op hetzelfde bewustzijnsnniveau trillen, toont zich vanzelf een nieuwe manier van in het leven staan, een nieuwe orde in onze maatschappij.

Deze wetenschap kan je helpen bij het overgeven aan verandering en meebewegen met het ‘opgetrild worden’. Klik hier voor het youtube filmpje.

Neem je verantwoordelijkheid en pak je kans

Je bent niet voor niets in deze tijd geboren.
Je bent naar de aarde gekomen om deze grote shift,
dit massale ontwaken tijdens jouw levensreis over de wereld
in jouw lichaam als voertuig mee te maken.
Neem dus je plaats in, vervul de rol die speciaal voor jou is weggelegd.
Doe precies en zonder uitstel datgene waarvoor jij in de wieg bent gelegd.
Doe jouw unieke taken, vervul jouw bijzondere missie.
Zet je talenten in, wees zichtbaar, hoorbaar, beschikbaar,
wees de eigenaar van jouw levensopdracht en laat je licht stralen.
Geniet daarvan, voel de vervulling en deel daarmee van jouw liefde en geluk.
Bouw met jouw unieke inbreng aan een verhoging van de frequentie op collectief niveau.
Inspireer op deze manier ook anderen om hetzelfde te doen.
Een goed voorbeeld doet goed volgen.
Hoe meer mensen op een hoger niveau vibreren en een hogere energie frequentie hebben, hoe makkelijker het voor anderen is om daarin mee te bewegen.

Tril je mee naar een hoger bewustzijn?

Ga je mee naar een nieuwe orde, een nieuwe structuur, een patroon van liefde, vrede, harmonie, vrijheid, vreugde, verwondering?
Het nieuws duwt ons continue met onze neus op het feit van chaos op grote schaal. Hoe verhoud je je daarmee? Wat kun jij als individu doen?

Verander de wereld en begin met jezelf.
Wie zichzelf kent, kent het Al.
Zelfkennis hebben en weten wat je talenten zijn en wat je levensdoel is, is van cruciaal belang om hier wijs en opbouwend mee om te gaan.

Leer om jezelf naar een hoog niveau te brengen op alle fronten en word die co-creator die je bent.
Investeer met plezier in jezelf en jouw levensgeluk.
Doe mee met de 3 maanden cursus de Online Shift Intensive.

Heb je n.a.v. dit artikel vragen of wil je weten welke Spiegelcoaching vorm voor jou zinvol en effectief is?
Maak dan een afspraak voor een vrijblijvende kennismaking via telefoon of ZOOM of Skype.

Vul hiervoor de enquête in.

Je bent van harte welkom,

Jacqueline Versteeg – de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *