Voorbeelden van gevolgen van miskenning

Voorbeelden van gevolgen van miskenning

Ieder mens heeft geboorte- en bestaansrecht.
Ongeacht ras, cultuur, religie, leeftijd, gezondheid, IQ, EQ, SQ, politieke voorkeur, uiterlijk, gedrag, etc.

Overal waar dit niet-erkend wordt of ontkend, waar iemand verzwegen, uitgestoten, buitengesloten, miskend, gemeden wordt, ontstaan verstrikkingen en blokkades, die zich uiten in conflicten, gezondheidsproblemen, relatieproblemen, ongelukken, depressie, burn-out, verslaving, ongezonde afhankelijkheid van iets of iemand, gebrek aan zelfvertrouwen, perfectionisme, agressief gedrag, woedeaanvallen, angststoornissen, etc.

Niet erkende mensen:
Denk hierbij aan mensen met een andere geaardheid, mensen in gevangenschap, mensen met een verslaving, mensen met een andere nationaliteit, geaborteerde kinderen of doodgeboren kinderen, overleden mensen, geëmigreerde familieleden, mensen met crimineel gedrag, terroristen, dictators, moordenaars, beulen, geestelijk gehandicapten, psychisch of lichamelijk beperkte mensen, mensen die zelfmoord hebben gepleegd, slachtoffers en daders van misdrijven, ex-echtgenoten, geheime geliefden, biologische ouders van adoptiekinderen, zaaddonoren, biologische vaders en moeders, halfbroers of -zussen, stiefmoeders en stiefvaders, leden van een sekte of  fundamentalistische geloofsgemeenschap, etc.

Waar in een familie of een bedrijf mensen worden buitengesloten op wat voor manier dan ook, komen problemen en strijd.

Enkele praktijkvoorbeelden:

– Tamara en Bart zijn gescheiden. Ze hebben 3 jonge kinderen. Tamara is opnieuw getrouwd en haar partner is stiefvader van de kinderen en verzorgt ze voor een belangrijk deel. Bart is niet in staat om de stiefvader te erkennen in zijn leven en vanuit geraaktheid, jaloezie en pijn saboteert hij het co-ouderschap.

– Rinske was 16 toen ze zwanger werd na een ‘one night stand’. Ze koos voor een abortus. Jaren later wordt ze regelmatig overvallen door een heftig verdriet en een leegte. Ze heeft de komst van dit zieltje in haar bestaan volledig verdrongen en dit heeft zich onbewust diep in haar wezen genesteld.

– Conny is al jaren getrouwd. Ze is verliefd geworden op de leraar van de sportschool. Ze durft dit niet te erkennen voor zichzelf, ze verdringt uit alle macht deze gevoelens en gaat neurotisch gedrag vertonen. Ze slaapt erg slecht, valt kilo’s af en durft zich nog nauwelijks te vertonen in het openbaar. De sportschool leraar is taboe geworden.

– Mike was 4 jaar toen zijn vader plotseling overleed. Hij ontwikkelt blinde woede voor het feit dat zijn vader hem zo verschrikkelijk in de steek gelaten heeft en hij ontkent zijn vader. “Ik heb geen vader. Nooit gehad.” Hij heeft regelmatig woede uitbarstingen die zijn gezonde functioneren in de weg zitten.

– Frederique is een moeilijk lerende puber. Haar oudere zussen zijn hoogbegaafd. De ouders beschouwen Frederique onbewust als het zwarte schaap. Haar talenten die op een ander vlak liggen dan goed kunnen leren, worden volledig genegeerd en niet serieus genomen. Frederique gaat op een negatieve manier aandacht trekken en begeeft zich in kringen waar haar ouders liever niet mee geassocieerd willen worden. Ze vertoont gedrag dat het ‘zwarte schaap’ stempel bevestigt.

– Kai in een mooie jonge man die op mannen valt. Hij is nog niet ‘uit de kast’ gekomen en durft dit ook niet, want zijn ouders zijn erg uitgesproken over ‘anders geaarden’. Uit angst voor veroordeling en buitensluiting, bewaart hij dit geheim zorgvuldig voor zichzelf. Hij voelt zich hierdoor erg alleen en eenzaam. Hij is steeds vaker down en groeit snel naar een stevige depressie toe.

– Saskia is verkracht en zwanger geraakt. Ze besluit het kind geboren te laten worden. Als haar kind opgroeit wordt ze meer en meer geconfronteerd met de geweldenaar die de vader is van dit kind. Ze ontwikkelt een haat tegen haar eigen kind.

– Mariska kan er niet meer tegen. Haar schoonmoeder bemoeit steeds zich met alles in haar gezin en haar huishouding. Zij wil het op haar eigen manier en tijd doen. Ze wordt niet serieus genomen door haar schoonmoeder en niet voor ‘vol’ aangezien. Haar schoonmoeder zegt ook regelmatig dat het zo jammer is dat die vroegere verkering van haar zoon, Chantal, niet meer in haar leven is. Daar kon ze het zo goed mee vinden en ze hadden zo’n fijne tijd samen. Ze heeft steeds vaker ruzie met haar man hierover.

– Kelly is de moeder van Ronald, die in 1999 vermoord is. De dader is opgepakt en zit in de gevangenis zijn straf uit. Ze heeft tot voor kort al haar haat geprojecteerd op de dader. De laatste tijd ontdekt ze in zichzelf dat er een nieuwsgierigheid ontstaat naar het verhaal van de dader. Ze heeft pas van het Prisoner project gehoord en onderzoekt of het mogelijk is om de dader te spreken en hem onder ogen te komen en in een ander licht te zien.

– Aïda is een vluchteling in Nederland. Ze heeft de meest afschuwelijke gruweldaden meegemaakt in Syrië. Voor haar hebben deze beulen waar ze van weggevlucht is geen recht van bestaan. Het is te veel. Het is onmenselijk. Het is onvoorstelbaar. Er zijn geen woorden voor. Nooit, maar dan ook nooit zal zij deze ‘duivels’ erkennen.

– Jara is een zelfbewuste vrouw. Ze kent zichzelf goed. Ze kent haar talenten en haar schaduwkanten. Ze kent haar missie en heeft een duidelijk plan om dit uit te voeren. Toch gaat het de laatste maanden heel stroef met haar bedrijf. Ze ervaart moeizaamheid, weerstand, innerlijk verzet en het lijkt alsof ze door stroop heen moet waden, zo is ze aan het zwoegen en ploeteren. Na een visualisatie komt ze er achter dat één talent in haar enorm aan het saboteren is en helemaal in de vervorming is geschoten. Het is dát deel in haarzelf, wat ze zo lastig vindt te erkennen, dat zij dat heeft en dat ze dat niet onder controle heeft of kan beheersen. Ze verzet zich tegen de vervorming van dit talent, ze vecht met het bestaan van dit persoonlijkheidsdeel in zichzelf.

Welke mensen en welke delen in jouzelf wil je liever elimineren of ontkennen?

Ik help je graag met het onder ogen komen van deze verstrikkingen.
Kom voor een individuele opstelling of Spiegelcoaching sessie om dit aan te kijken.

Jacqueline de Weerd
Mail info@zoekenderwijs.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *