Actieve overgave

Actieve overgave

Actieve overgave

Overgave is zeker niet altijd en alleen maar passief achterover hangen en helemaal niets doen, wachten in stilte op een impuls. Het kan het wel zijn!
Je overgeven aan de levensweg betekent; erin opgaan, de focus op jezelf verliezen. Jezelf vergeten. Laten gaan.
Het betekent dat je je niet door je ego laat leiden, maar door je essentie van vertrouwen, vrede, vrijheid, hartsverlangen, liefdesenergie, verbinding, vreugde.
Vanuit die essentie, vanuit de bron van licht en liefde, neem je geïnspireerde actie of vanuit die essentie kies je voor aandachtig en bewust niet-doen.

Dus wanneer is het ware overgave
en wanneer is het bijvoorbeeld luiheid / uitstelgedrag / een overlevingssysteem dat aan het woord is / het ego dat aan de macht is / een zelfsabotagesysteem?
Dat is een hele goede vraag.

Overgave is je toevertrouwen aan…
Overgave is je comfortzone durven verlaten omdat je je toevertrouwt aan het onbekende…
Overgave is de moed hebben om risico’s te nemen…
Overgave is het innerlijke weten hebben dat er voor je gezorgd wordt, dat er genoeg is, dat je alles en iedereen op je pad krijgt, noodzakelijk voor de uitvoering van je missie.

Als het passief gedrag is vanuit ego, dan zal het ergens knagen, dan voel je ook schuld of schaamte of gewetenswroeging, je kunt er niet van genieten. Het is niet op één lijn in jou, je ervaart onvrede.
Als het passief gedrag is vanuit liefde voor jezelf, dan geniet je ervan. Dan geniet je van de ontspanning. Het laat je lichter voelen en thuis in jezelf voelen. Het klopt in jou. Je hebt er vrede mee. Je rust uit. Je gunt jezelf rust en zachtheid.

Je kunt overgave oefenen! Kijk maar:
https://www.zoekenderwijs.nl/overgave/

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *