Met ziel en zakelijkheid

Met ziel en zakelijkheid

Business spiritualiteit is waar ik als levenscoach voor sta.
Dit betekent dat ik in de coachingsgesprekken twee zaken verenig.
Namelijk aan de ene kant het aardse, menselijke, praktische, nuchtere, tastbare, bewijsbare, concrete, zichtbare, duurzame en verstandige, zakelijke.
En aan de andere kant de bezieling, passie, interesse, essentie, intuïtie, inspiratie, verbinding, afstemming en het gevoel, het enthousiasme.
Er ontstaat een synergie tussen ziel en zakelijkheid, wat uiteindelijk leidt tot gelukzaligheid. Ware spiritualiteit is geworteld in de aardse praktijk. Het laat onze menselijkheid én onze spirit zien.
We zijn spirituele wezens in een wereldse ervaring.
We mogen onze ziel en essentie zichtbaar maken in een unieke aardse vorm.

https://www.zoekenderwijs.nl/dualiteit-en-non-dualiteit/

In de gesprekken merk ik dat mensen energetisch leeglopen, ziek en futloos worden als de verbinding met hun innerlijke wijsheid en hun bron van licht en liefde verbroken is.
De nadruk ligt dan te sterk op het hoofd, het rationele, mentale en cognitieve.
De automatische piloot wordt dan in werking gezet, het leven gaat er uitzien als een serie van robotachtige activiteiten.
Botte routine en een zekere mate van sleur gaan de hoofdrol spelen.
Alle sjeu en plezier verdwijnt en iemand kan zich langzamerhand als een wandelende dode voelen en zich vertwijfeld afvragen: Is dit nou leven?
Wat doe ik hier? Wat moet ik hier?
Het contact met de ziel is verloren. De spirit is verdwenen.
Deze  persoon zakt weg in een moeras van lusteloosheid.

De nadruk kan ook volledig doorgeschoten zijn naar de andere kant. Iemand is alleen maar aan het dromen, mijmeren, mediteren, visualiseren, inkeren en gaat ‘zweven’ of ‘hemelen’.
Dit houdt in dat iemand niet geaard is en zijn of haar wensen niet tot werkelijkheid transformeert. Het blijft bij contemplatie, wachten, uitstellen, hopen op een buitengewoon wonder, afleiding zoeken in luchtkastelen en alles ‘spiritualiseren’.
Overal een reden achter zoeken, symboliseren en blijven hangen in gevoelsbeelden. Verklaringen zoeken in de spirituele wereld voor gebeurtenissen hier op aarde en de verantwoordelijkheid daarmee voor de eigen huidige levenssituatie buiten zichzelf leggen.

De kunst is om deze twee werelden allebei te betreden en te laten samensmelten tot één wereld. Bezield én concreet zijn. Lichaam, denkgeest én ziel aan het woord laten. De verantwoordelijkheid voor eigen gedachten, gevoelens, daden en de consequenties ervan nemen.

We leven in de dualiteit op aarde en kunnen tegelijkertijd eenheidsbewust zijn.

Met Spiegelcoaching® kijken we naar waar de meeste behoefte aan is om de balans weer te herstellen en moeiteloos te leven en te creëren.
Zodat iemand zijn hart en ziel leert volgen én dit ook op eigen, unieke wijze zichtbaar maakt in de wereld en daarmee ook dienstbaar is aan zichzelf en zijn omgeving. Met de zakelijke afspraken die daar bij horen en waar we in dit aardse leven en in bedrijven en op ons werk mee werken.

Ervaar jij evenwicht in jouw leven tussen bezieling en jouw droom ook werkelijk waarmaken? Ervaar je onbalans? Check hoe het bij jou is.
Vraag een gratis intakesessie aan.
Mail info@zoekenderwijs.nl of bel 06-29431691

Je bent van harte welkom,

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *