Hoe de bull-shit radar je kan behoeden voor persoonlijke rampen

Hoe de bull-shit radar je kan behoeden voor persoonlijke rampen

The good, the bad and the ugly

Dat we het leven niet alleen maar als mooi, gelukkig en fijn ervaren is een gegeven.
We leven namelijk op de aarde en we ontkomen op deze wereldbol niet aan de golfslag van het leven en de dualiteit, de tegenstellingen in het leven.
Mensen komen en gaan, we komen samen in liefde en scheiden weer in pijn en met conflicten, bij leven en bij dood.

We flippen van angst naar liefde en zo heen en weer.
We switchen van boos, bang en bedroefd naar weer blij, net zoals het weer steeds verandert.
Eerst zijn we arm en voelen we ons financieel onveilig, dan worden we rijk en leven we in overvloed, dan gaan we weer failliet en vergaren we opnieuw schatten.
Eerst zijn we zorgelijk en bezwaard en dan ervaren we geluk en vrijheid en dan raken we burnout en krabbelen er langzaam weer boven op.
Eerst leven we ongezond en schaden we onszelf met deze leefstijl, dan komen we back on track met gezonde gewoonten.

Deze voortdurende verandering en golfbeweging in hoe gelukkig we zijn en hoe wij ons leven ervaren, hoort bij het mens zijn.
Het is een proces met verschillende fasen en verscheidene diepten en laagjes.
Hoewel onze essentie gelukzalig bewustzijn is en goddelijk, eeuwig en onveranderlijk, ervaren we deze essentie lang niet altijd als mens.
Want zoals gezegd: als mens leven we in de dualiteit en deze brengt tegenstellingen met zich mee.

Het zwart én het wit.
Het goede én het kwade.
Het mooie én het lelijke.
Het ellendige én het gelukkige.

Het heeft dus ook geen zin om één deel te ontkennen, te willen elimineren, bestrijden of te willen verdringen. Het zijn twee kanten van dezelfde medaille.
Als we de medaille voor de overwinning op onszelf willen ontvangen, moeten we beide kanten ontvangen.
Willen we onszelf dus als heel en één ervaren, willen we onze essentie ervaren, dan is het onvermijdelijk om beide zijden van de medaille te erkennen, te aanvaarden en te omarmen zonder oordeel.

We mogen onze eigen schaduwkanten leren zien en integreren als onlosmakelijk onderdeel van wie wij zijn als mens. Het zijn delen van onze persoonlijkheid.
Het lelijke, slechte, kleingeestige, angstige, manipulerende, gekwetste, belemmerende én het mooie, vrije, ruimdenkende, schone, gulle, overvloedige, grootse en liefdevolle.
Het yin én het yang. Niet alleen de WOW kant van de medaille.

Wie zichzelf kent, kent het Al.
Mens worden is mild worden.

Wil jij jouw essentie ervaren?
Zo vaak mogelijk en zo lang mogelijk?
Om dit te leren is schaduw werk nodig. Je mag leren onderscheiden wat van je ziel komt en wat van je bange of gekwetste ego komt.
Je leert dan deze menselijke bewegingen te (h)erkennen EN keer op keer te kiezen voor wat jou opbouwt en versterkt.
Alles wat jou iedere keer helpt her-inneren aan wie je werkelijk in essentie bent: Liefde, vrede, vreugde, vrijheid, vervulling, licht, vertrouwen.
Een spiritueel wezen in een menselijke ervaring.

Mensen vergissen zich nog wel eens. Dat hebben we te nemen als gegeven.
Het is van belang dat je je verantwoordelijkheid leert nemen voor deze vergissingen en de consequenties er van.
En om te leren onderscheiden wat van je ziel komt en wat van je manipulerende ego komt. Leer de gegevens van jouw innerlijke bull-shit-radar ontcijferen!

De Bull-Shit Radar in jou:
Hoe werkt dat precies?

Dat is een fijngevoelige radar in jou die alles om je heen bewust en onbewust scant en meet met lichaamsbewustzijn, emotioneel bewustzijn, mentaal bewustzijn en spiritueel bewustzijn
Met andere woorden: dat is jouw intuïtie die met alarmbellen aangeeft

• als iets niet klopt en niet zuiver is,
• als een belofte te mooi is om waar te zijn,
• als iemand zich beter voordoet dan hij/zij is,
• als iemand zich heiliger voordoet dan hij/zij is,
• als de waarheid verdraaid wordt in het belang van de ander en in jouw nadeel
• als een verhaal te positief is om waar te zijn
• als je voor de gek wordt gehouden met praatjes
• als je drogredenen krijgt gepresenteerd om te kiezen voor iets, maar waar je feitelijk niets aan hebt
• dat je op slinkse wijze wordt bedrogen als je niet uitkijkt
• dat iemand alleen zijn eigen belang voorop stelt en op gewin uit is.
• dat je blij wordt gemaakt met een ‘dode mus’, dat jou iets goeds in het vooruitzicht wordt gesteld, dat uiteindelijk waardeloos zal blijken te zijn

Neem deze intuïtie serieus!

Vertrouw op jouw innerlijke Bull-Shit Radar, want hoogstwaarschijnlijk klopt het.
Hoe kun je weten of het waar is wat jij voelt?
Hoe kun je checken of het klopt wat jij waarneemt en of je gehoor moet geven aan deze alarm-bellen?
Door zorgvuldig te onderscheiden wie in jou aan het woord is.
Het gekwetste en bange ego OF jouw hart en ziel?

Leer zorgvuldig te onderscheiden of de Bull-Shit Radar op een ánder is gericht in jouw buitenwereld
(bijvoorbeeld een agressieve corrupte salespersoon met wel heel erg gladde of dreigende praatjes)
OF op een deel IN jouzelf, in jouw binnenwereld, namelijk jouw innerlijke Saboteur, jouw innerlijke Criticus, jouw innerlijke Agressor.

Als het op een ander is gericht: snijd de banden radicaal door en ban deze toxische, giftige contacten uit je leven.
Besteed er geen aandacht meer aan.
Voed deze contacten niet langer.
Alles wat aandacht krijgt groeit, of het nu positief of negatief is.
Vechten is hechten.
Hoe harder je een persoon bestrijdt, hoe closer je wordt.
En de vraag is of je dat wilt.

Als het op een deel van jouw persoonlijkheid is gericht
(jouw schaduwkanten namelijk) doe dan helingswerk.
Doe schaduwwerk.
Want je kunt pas gelukzalig bewustzijn ervaren (jouw essentie ervaren en beleven) als je jouw schaduwkanten hebt geïntegreerd en als je deze donkere kanten van jezelf als deel van jouw persoonlijkheid durft te aanvaarden, accepteren en te omarmen.

Niet om jouw eigen negatieve gedrag te vergoelijken of goed te keuren, maar om je vergissingen te erkennen.
Om je menselijkheid in alle mildheid te erkennen.
Mens worden is mild worden.
En dit betekent dat je erkent dat je je wel eens vergist en dat je zelf de verantwoordelijkheid draagt voor de consequenties van deze vergissingen.

Met deze erkenning komt als in één beweging vergeving mee.
En vergeving gaat nooit over een ander, alleen maar over jezelf.
Je vergeeft jezelf je vergissingen en je kiest er bewust voor om het in het vervolg anders te doen en om jezelf te ont-schuldigen.
Je geeft aan jezelf toe (en eventueel aan degene die bij de vergissing betrokken is geweest) dat je je vergist hebt.
En dan kun je weer met een schone lei verder.
Met goede moed en helderheid over je bewegingen kun je weer voort.

  • Wanneer was jouw BULL SHIT RADAR voor het laatst actief?
  • En was dit gericht op een ander in jouw uiterlijke wereld?
  • Wie vertrouwde je voor geen meter?
  • Of was dit gericht op een deel van jouw persoonlijkheid in jouw innerlijke wereld?
  • Zat jouw bange en gekwetste ego even op de troon van jouw levenskoninkrijk?

Food for thought!

Wil jij jezelf helemaal leren helen en schaduwwerk leren doen?
Zeg dan JA tegen jouw JA!
https://www.zoekenderwijs.nl/shift-intensive/

Waag de sprong in vertrouwen!

Je bent van harte welkom,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *