Een overvloed aan eigenwaarde, zelfliefde, geloof & vertrouwen in jezelf. Doe mee en leer het ook!

Een overvloed aan eigenwaarde, zelfliefde, geloof & vertrouwen in jezelf. Doe mee en leer het ook!

Een overvloed aan eigenwaarde, zelfliefde, geloof & vertrouwen in jezelf. Doe mee en leer het ook!

Het is een zeer behulpzame succesgewoonte en geluksroutine om affirmaties en afstemscripts te schrijven voor jezelf iedere morgen. Je zet jezelf klaar voor de dag op een opbouwende en versterkende manier.

Ik ben dankbaar voor mijn eigen grootsheid en waardigheid.
Ik zie mijn waarde en respecteer mijzelf.
Ik blijf dicht bij mijzelf.
Ik ben uniek, authentiek, integer en congruent in mijn woorden en gedrag.
Ik weet wie ik werkelijk ben en dat is het allerbelangrijkste:
dat IK dat weet en voel.

Ik zoek gelijkgestemden op mijn pad.
Ik open mij voor mensen in mijn leven die mij respecteren
en waarderen om wie ik werkelijk ben.
Ik houd van mijzelf met heel mijn hart.
Ik geef mijzelf de liefde die ik verlang en verdien.
Ik ben mijn eigen allerbeste vriendin.
Ik vervul mijzelf met alle goedheid en vrede, vreugde en vrijheid die al in mij is.
Ik heb anderen niet nodig om mijn waarde te erkennen
en te beseffen en te ervaren.

Mensen die negatief over mij oordelen weer ik uit mijn realiteit en laat ik los.
Ik heb vrije keuze in met wie ik om wil gaan.
Ik stel duidelijke energetische grenzen en geef deze in verbinding aan.
Ik houd mijzelf vrij.
Ik kies voor relaties met mensen waarbij ik volledig mijzelf kan zijn.
Relaties die toxisch zijn of zeer moeizaam gaan, laat ik achter mij.
Ik kies voor mijn eigen levensgeluk.
Ik kies voor mij goed voelen, dat is mijn hoogste goed.

De hoogste prioriteit is dat ik gelukzalig bewust ben.
Alles is gericht op béter voelen en levensgeluk vermeerderen
en liefde verspreiden en bewustzijn verhogen.
Ik vertel verhalen aan mijzelf die mij beter laten voelen.
Ik herschrijf verhalen die mij naar beneden halen.
Ik stop met me negatief uit te laten over mijzelf of anderen.
Ik zorg voor de hoogst mogelijke trillingsfrequentie vibratie.

Ik ben heel zorgvuldig in het schrijven en geven van reacties
en vraag me eerst af of het een toegevoegde waarde heeft voor mijzelf of anderen.
Ik laat mijn expressies in woorden en gebaren
door de 3 zeven van Socrates gaan. Is het waar, goed en noodzakelijk?

© Jacqueline de Weerd

De drie zeven 
De Griekse wijsgeer Socrates wandelde eens in gepeins verzonken door de straten van het oude Athene.
De zon scheen, het was een prachtige dag voor diepe gedachten.
Plotseling kwam er uit een zijstraat een man op hem af die hem opgewonden aansprak:
“Zeg, Socrates, luister ‘ns, ik moet je iets vertellen over die vriend van jou, je weet wel, die vriend die…”
“Wacht eens even voordat je verder vertelt”, onderbrak Socrates hem.
“Heb je alles wat je mij wil vertellen over mijn vriend al gezeefd door de drie zeven?”
“Drie zeven?” vroeg de man verbaasd.
“Hoe bedoel je dat?” “Ik zal het je uitleggen”, zei Socrates geduldig.
“De eerste zeef is die van de waarheid.
Heb je al zorgvuldig onderzocht of alles wat je me wilt vertellen wel echt op de waarheid berust?”
“Eh, nee, ik hoorde van iemand dat ie het had gehoord van …”
Socrates onderbrak hem:
“Jammer. Maar dan is het toch wel door de tweede zeef gegaan? De zeef van het goede?
Is het iets goeds dat je over mijn vriend wilt vertellen?”
De man aarzelde: “Nee, dat eigenlijk niet. Integendeel …”
“Hm, hm”, mompelde de wijsgeer nadenkend. “Dan rest ons nog de derde zeef.
Is het wel noodzakelijk dat je mij vertelt wat jou zo opwindt?”
“Noodzakelijk? Nee, niet direct noodzakelijk.”
Socrates glimlachte, schijnbaar opgelucht:
“Je overschrijdt mijn grens, beste vriend.
Als wat je mij wilt vertellen niet waar is,
niet goed en niet noodzakelijk, val mij er dan niet mee lastig!”

~~~
Houd je zelfpraat in de gaten en verwijder alle negativiteit er uit.
Structureel en duurzaam.
Je leven transformeert dan razendsnel de goede kant op.
Het heeft oefening en tijd nodig.
We gaan 8 modules intensief met elkaar aan de slag!
Wil je dit leren en een koninklijk, waardig, liefdevol en gelukkig leven leiden?

https://www.zoekenderwijs.nl/…/online-basis-cursus-leven-e…/

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *