Transparant

Transparant

Doorzichtig. Makkelijk te doorzien. Open.
Als je duidelijk en eerlijk bent over wat er in je leeft en speelt,
dan geef je mensen een inkijkje in je innerlijke leven.
Zo binnen, zo buiten.
Je bent dan congruent, authentiek, echt.

Geen maskers om delen van jezelf te verbergen.
Geen muren om jezelf achter te verstoppen.
Het is fijn om met mensen om te gaan die transparant zijn.
Ze nodigen jou met hun gedrag uit om ook je innerlijk te laten zien. Om eerlijk en open te zijn over wat er in je is.

“Wanneer wij zelf bevrijd zijn van onze eigen angsten, maskers en muurtjes, heeft onze aanwezigheid automatisch een bevrijdende werking op anderen.” schreef Marianne Williamson al.

Transparant zijn wil overigens niet zeggen dat je alles maar moet vertellen en niets voor jezelf mag houden. Er zijn nu eenmaal zaken persoonlijk en privé en niet bestemd voor de openbaarheid. Je hoeft niet met modder te gooien en je ‘shit’ op straat te smijten.
Dit heeft alles te maken met de grenzen van fatsoen, met decorum en waardigheid.

Transparant zijn betekent dat je helder bent over je gevoelens, grenzen en waarden, dat je de rode draad durft te tonen.

Wees transparant en stralend als deze bloem.
Open om het licht van de essentie doorheen te laten schijnen.
En waardig, om jouw geheimenissen te beschermen.

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *