Rijkdomsbewustzijn

Rijkdomsbewustzijn

“Houd altijd in gedachten dat je uiterlijke wereld
simpelweg een reflectie is van je innerlijke wereld.
Als zaken in je uiterlijke, zichtbare en tastbare wereld niet goed gaan,
komt dat enkel en alleen omdat zaken in je innerlijke wereld niet goed gaan.
Zo simpel is het.”

T. Harveker

Enkele issues of problemen komen in mijn praktijk met grote regelmaat terug. Met name relatieproblemen, problemen met het lichaamsgewicht en gezondheid, gezag- of machtsproblemen, langdurige stress leidend tot burn-out en met stip op nr. 1: armoedebewustzijn.

Armoedebewustzijn heeft niet alleen impact op de hoeveelheid geld die je tot je beschikking hebt, maar geeft ‘armoede’ op alle gebieden van het leven. Ook in relaties worden dan tekorten ervaren, het lichaamsgewicht dat je hebt hangt nauw samen met armoedebewustzijn (overgewicht én ondergewicht) en het heeft feitelijk op alle levensgebieden het ‘armoei troef’ effect.

De oplossing voor al deze problemen zit hem dus in het maken van de switch naar rijkdomsbewustzijn. De sleutel om de deur naar welvaart te openen zit hem in de shift van armoede- naar overvloedsbewustzijn. Dit is als het ware een ‘oplossingen-template’ die voor alle problemen toepasbaar is.

Als jij je bewustzijn verandert, verandert alles vanzelf mee.
En dan is natuurlijk direct de vraag: Maar hoe ben ik dan rijkdomsbewust? Hoe ‘doe’ ik dat? Hoe leer ik dat? Hoe train ik dat?

Er is een scala aan aardse en praktische oefeningen om dit te trainen. Het is feitelijk cognitieve gedragstherapie. Je traint jezelf in anders denken, kijken én in anders doen, waardoor je overvloed in je leven manifesteert.

Lees deze BRIEF eens

Van tekort, genoeg of overdaad naar overvloed

10 manieren om overvloedsbewustzijn te praktiseren.

1. Oefen in dankbaarheid. Sta iedere dag stil bij wat je vervult met dankbaarheid. Schrijf het op. Iedere dag minimaal 5 nieuwe dingen.
2. Denk positief, wees optimistisch, zie de zonnige kant van iedere situatie. Zie de les en zie het geschenk. Ook al is het moeilijk en pijnlijk; er is altijd op een bepaalde manier winst.
3. Monitor en observeer negatieve gedachten, laat ze los en plaats er positieve gedachten voor terug. Doe een release oefening.
4. Focus op wat je wilt bereiken, wat goed gaat, wat je al hebt. Beschrijf iedere dag je successen en vier ze iedere week!
5. Heb levendige beelden over vervulde dromen. Hoe ziet dat er uit? Maak er een mindmovie van. Met foto’s en muziek, geuren en kleuren, zodat je al helemaal in de sfeer komt van jouw ideale situatie. Leef alsof het al zo is.
6. Doe iedere dag iets nieuws, iets wat je nog nooit gedaan hebt. Doorbreek je routine. Ga via een andere route naar je werk, eet iets wat je nog nooit gegeten hebt, spreek een onbekende aan.
7. Mediteer. Visualiseer. Wees mindful. Maak contact met wat er NU is. Probeer het niet weg te poetsen of te vermijden, maar kijk het aan. Hoe het er ook uit ziet. Erken wat Nu is en doorvoel wat er is aan gevoelens en gedachten. Kijk er naar. Neem het waar. Laat het er zijn.
8. Wees creatief. Uit jezelf op een unieke manier. Met schrijven, dansen, muziek, bakken, koken, kleien, ambachtswerk, haren vlechten, een beleidsplan maken, enz. Uit jezelf, wees expressief.
9. Geniet van de simpele dingen, van de kleine vreugden, van de natuur, speel als een kind, wees levendig.
10. Geef, investeer en ontvang! Deel van de overvloed die je hebt. Deel kennis, energie, aandacht, tijd, spullen die je niet meer gebruikt. Ontvang complimenten, opdrachten, aandacht; wees ontvankelijk. Houd de circulatie op gang: geven en delen is in wezen één.

Wil je dieper op deze tips ingaan en nog veel meer praktische en aardse adviezen krijgen om de welvaart in je leven aan te trekken? Wil je dit gedrag in je leven integreren en als nieuw overvloed creërend patroon downloaden in je systeem?

Kom dan voor een Doorbraak Date naar de praktijk.

Je bent van harte welkom,

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *