Queeste – Zoektocht door het leven

Queeste – Zoektocht door het leven

Queeste – zoektocht door het leven

Je kent het vast wel: denken ‘klaar’ te zijn met bepaalde items/issues in je leven en dan tóch verrast worden door dezelfde les op een dieper niveau.
Niet meer alleen op persoonlijk niveau, maar ook op interpersoonlijk en bovenpersoonlijk niveau.
En dan tegelijk de teleurstelling in jezelf voelen of de onmacht over de situatie, waarin je ogenschijnlijk een ’terugval’ in bewustzijn of de staat van verlichting hebt.

Ik noem ‘verlichting’ liever ‘geestelijke volwassenheid’. Ik vind dit een duidelijk begrip en voor mij zit onze menselijkheid hierin meer beschreven. Onze beperkingen en betrekkelijkheid.
Bij het woord ‘verlichting’ ligt de nadruk voor mij meer op onze goddelijkheid.
Fijn dat wij in deze kleine wereld zo’n grote rol mogen spelen.
Het doet mij beseffen dat we deel uitmaken van een groter plan. En dat wij nu nog niet kunnen overzien en begrijpen waartoe we de dingen doen en móeten doen, díe we doen. Dat op bovenpersoonlijk niveau wij ‘gedaan worden’. Er is op dit niveau altijd een deel waarover wij geen controle hebben. Het gebeurt gewoon. EN tegelijk zijn wij verantwoordelijk voor de woorden, de daden en de consequenties.

Deze vergelijking over de lessen om dezelfde staat van bewustzijn te kunnen blijven houden onder steeds moeilijker omstandigheden vind ik ook verhelderend.
We zitten op de Levensschool en we komen steeds een klas verder. Dan denken we; dit heb ik toch al gehad in de 3e klas? Ja! En nu op een hoger niveau. Ingewikkelder.

Soms hebben we afstand nodig om de verbinding weer te ervaren.
Soms hebben we schaduw nodig om te weten waar de lichtbron is.
We hebben modder nodig om de zuiver witte lotus tot bloei te brengen.
Soms hebben we onrecht nodig, om het recht te laten zegevieren.
Soms is confrontatie met onwetendheid nodig om zelfrealisatie te bereiken.
Soms is een gevoel van eenzaamheid nodig om weer bij de overvloedige bron van liefde te komen, die er altijd en overal is.
Soms is eerst de ervaring van afgescheidenheid nodig om daarna de eenheid weer te kunnen voelen.
Soms is er gezonde agressie en weerstand nodig om harmonie en balans te creeren.
Stilte en inkeer is nodig om creatief en productief te kunnen zijn.
Soms moet je een heftige schok krijgen om weer in je centrum te komen.
Soms moet je verblind worden om helder te kunnen zien.
Soms moet je verdwalen om weer te weten wat jouw levensweg is.
En ga zo maar door…

Goed om zo een andere toon en lading te geven aan dat wat ons verwart op dit moment in ons proces naar Zelfrealisatie.
Zonder schuldwijzen, zonder zelfverwijt, maar met mededogen en acceptatie van waar we staan op dit moment in ons leven.
Vertrouwen dat dit perfect is, ook al snappen we het met ons verstand niet. Laten we mild en bescheiden zijn.
Laten we zacht zijn voor onszelf en onze medemens.
Laten we onszelf niet langer uitputten in onvoorwaardelijkheid, waardoor we onze menselijke grenzen verloochenen.
We zijn spirituele wezens in een menselijke ervaring. Laten we onze menselijkheid niet uit het oog verliezen.
Onze menselijkheid brengt grenzen in wat we kunnen en willen met zich mee. Laten we dat accepteren en onszelf niet gek maken met het idee dat onvoorwaardelijke liefde hetzelfde is als grenzeloos zijn. Of met het idee dat als je geestelijk volwassen bent dat je dan maar alles goed vindt en je zelfrespect vergeet.
In verwachtingen zitten voorwaarden. Zonder verwachtingen liefhebben betekent niet dat je je eigen grenzen moet verloochenen.
Laten we het kind in ons koesteren en helen en onze schaduw integreren. Dát is ware geestelijke volwassenheid mét alle passie, pit, vuur die ook in ons is.

Laten we onze grenzen helder hebben. Zodat we kunnen onderscheiden; maakt dit mij sterker of zwakker?
Is dit in mijn leven op dit moment van toegevoegde waarde?
Draagt dit bij aan mijn missie als mens op deze aarde?
Dan kunnen we kiezen van binnenuit en in liefde en verbinding spreken.
Wat de consequenties ook zijn. Op dát moment is dat het meest mogelijke en hoogst haalbare mét je tekortkomingen en beperkingen en je karakter / persoonlijkheid.
Dank jullie voor je aandacht, tijd en wijsheid,

Jacqueline de Weerd

Bel voor een coachingsessie naar 06-29431691 of start een e-coachingtraject:

Bestel direct in onze webshop

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *