Manifesteren kun je leren!

Manifesteren kun je leren!

In mijn vorige blog heb ik geschreven over het creatieproces en de verschillende fasen tijdens dit proces van creëren. Wil jij iets creëren, neerzetten, stichten, organiseren, realiseren, concreet en tastbaar tot werkelijkheid maken, kortom: manifesteren?
Zo ja, wat is dat dan? En als dit helder is voor je waarom je dat wilt, hoe doe je dat dan vervolgens?

De wet van ontwikkeling

De laatste jaren zijn we overladen met informatie over de wet van aantrekking.
Het geheim van onze eigen scheppingskracht werd in vele boeken, films en workshops geopenbaard.
Het werd alleen vaak wat al te simpel voorgesteld.
Je hoefde bij wijze van spreken alleen maar je verlanglijstje het universum in te slingeren en kenbaar te maken en dan zou je overladen worden met wat je maar in je ‘bestelling’ had opgegeven.
Van een luxe auto, groot huis, goed betaalde baan tot en met een tweelingziel relatie, harmonie in de familie en een super gelukkig leven.

Helaas zit het iets ingewikkelder in elkaar én het goede nieuws is: het is te leren. Voortschrijdend inzicht heeft er voor gezorgd dat niet zozeer gewerkt wordt met de wet van aantrekking, maar van de tegenovergestelde beweging. De wet van ontwikkeling. Hier is een fundamenteel verschil te ervaren.
In het eerste geval is er namelijk sprake van een beweging van buiten naar binnen.
De veronderstelde leegte, het vermeende tekort, de ervaren scheiding moet opgelost worden door het van buitenaf aan te trekken en vervolgens deze leegte te vervullen, het tekort op te heffen, de scheiding tot heelheid en eenheid te transformeren.

De wet van ontwikkeling werkt precies andersom.
Het uitgangspunt is radicaal anders.
Namelijk: alles IS er al.
Je bent al heel, compleet, één.
Je leeft al in overvloed.
Je bent al in vrede, vreugde, vrijheid.
Het leven is vol wonderen om je heen.

Door deze wet te gehoorzamen, ervaar je onmiddellijke vervulling.
Je grondhouding is er één van openheid, van waar laten zijn, van vrij laten wat al in potentie in je is, van openbaren, van tevoorschijn laten komen, van binnenuit naar buiten laten stromen wat je al bent en hebt van nature.

Hiervoor is het dus van allergrootst belang dat je eerst naar binnen keert en ontdekt wat dáár is. Hoe zie jij er uit van binnen? Wat laat jij van binnenuit ontwikkelen?
Hoe kun jij jouw levensomstandigheden zodanig optimaliseren, zodat jouw ontwikkeling van binnenuit vrij baan krijgt en jij kan openbaren, open bloeien en vrucht dragen?

Levensgeluk prioriteit nr. 1

Zet jezelf en je levensgeluk op nummer 1.
Dat is niet egoïstisch, maar dat is goed voor jezelf zorgen.
Jij bent de basis van jouw eigen leven.
Jouw lichaam, jouw denkgeest en jouw ziel/spirit.
Dat zijn de instrumenten waarmee jij je door de wereld begeeft.
Dat zijn de elementen waarmee jij je leven op aarde inricht.
En als jij er niet voor zorgt, zorgt niemand er voor.

Dus check regelmatig tijdens momenten van reflectie en meditatie
hoe het met je is gesteld en of jij nog initiatieven kunt nemen
om je geluk te bevorderen.
Om je meer levendig en levend te voelen.
Tot in iedere cel.

Hoe zit het met je gedachten?
Zijn deze positief en op groei en bloei gericht?
Hoe zit het met je gevoelens?
Verhogen deze jouw energie en vibratie frequentie?
Hoe zit het met je gedrag?
Is dit opbouwend en versterkend?

Het is zó belangrijk om iedere keer weer de shift te maken.
Van angst naar liefde.
Van competitie naar creativiteit.
Van feedback naar complimenten.
Van concurrentie naar collegialiteit en community.

Voeg waarde toe aan de wereld.
Deel van de overvloed die al in jou is.
Voeg meer leven toe aan alles en iedereen om je heen.
Wees een ‘energygainer’ in plaats van een ‘energydrainer’.
Switch van een slachtoffer-houding naar overwinnaar-houding;
van ‘victim’ naar ‘victor’.

Laat je pijn je helpen om je potentie te vervullen.
Laat je wond transformeren naar wonderen.
Laat je kwetsbaarheid uitgroeien tot kracht.
Neem de regie over je eigen leven.
Wees de meester(es) over je eigen leven.

Zorg voor structuur, strategie en support in je leven.
Zodat je kunt scoren en schitteren.
Zodat je de ‘shineblockers’ uit je leven kunt weren
en straalt als een levengevend zonnetje.
Shine your unique light!

Gun jezelf een sprankelend, gelukkig leven en investeer in jeZelf: maak een afspraak voor de zelfkennis Spiegelspel Intensive©

Je bent van harte welkom,

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *