Leven in de dualiteit en tegelijk eenheidsbewust zijn

Leven in de dualiteit en tegelijk eenheidsbewust zijn

Van de week werd mij een vraag gesteld waar heel veel mensen mee worstelen. Namelijk:
Hoe kan het dat ik soms helemaal de verbinding verlies met de positieve flow van het leven en me somber en ongeïnspireerd voel, terwijl ik weet dat die flow er is en dat meestal ook ervaar.
Hoe kan het dat ik me niet gelukkig voel terwijl ik alles heb om gelukkig te zijn?
Hoe kom ik weer terug in de flow?

Dat is een hele interessante vraag. In deze vraag zit een veronderstelling besloten. Namelijk: dat het nu niet goed is. In het huidige moment wordt somberheid, ongeluk, gebrek aan inspiratie ervaren.
Dit vervelende en moeilijke gevoel is pas opgelost als het ‘oude gevoel’ van flow, inspiratie en geluk weer terug is.
Met dit streven naar een oplossing, naar geluk, komt tegelijk verzet en weerstand mee. Want het is nu niet goed, dus er moet nu iets anders zijn, er moet iets gefikst, geheeld en verbeterd worden.

Met andere woorden: er is een verzet tegen hoe de situatie nu is. Het NU wordt niet ‘genomen’ zoals het nu is. Precies hierin zit de strijd, de weerstand, het ongemak, het discomfort. Het feit dat we ons verzetten tegen dat wat er nu is, maakt ons ongelukkig. De oplossing is dus ook paradoxaal. Want door te accepteren dat het nu is zoals het is, door het gevoel helemaal te verwelkomen en te omarmen, precies zoals het nu is, door je overgave aan het nu, komt de flow weer terug. Omdat je ontspant in vertrouwen dat het perfectie.

Dan laat je los in vertrouwen dat jij op het perfecte moment helderheid krijgt over wat je moet doen of niet moet doen.
De kunst is dus om het huidige gevoel als het ware als een kind op schoot te nemen en er oordeelloos bij te blijven. Het er te laten zijn. Het verzet op te geven. Vanuit deze fundamentele acceptatie van het Nu, hoe het er ook uit ziet, is weer beweging en stroom, flow mogelijk. Je houdt het uit met zoals het nu is.
https://www.zoekenderwijs.nl/vertrouwen-en-loslaten/

Leren leven met de Waarom?-vraag en moeilijke gevoelens.

Door ons te verzetten tegen de gevoelens van nu, gaan we eigenlijk voorbij aan ons mens-zijn. We leven namelijk in de dualiteit, de tweeledigheid op de aarde. Het is een feit. In de vorm van ons aardse bestaan zijn tegenstellingen.
Er is haat en liefde, angst en vertrouwen, schoonheid en lelijkheid, goed en slecht, groot en klein, armoede en rijkdom. We voelen ons gelukkig of ongelukkig. We zijn sterk en zwak. We zijn opbouwend aan het werk en we vergissen ons ook. Dit zijn feiten in ons menselijke aardse bestaan.

De vraag is: willen we bewust zijn? Willen we dit verwelkomen, willen we vanuit die fundamentele erkenning leven?
Zijn we in staat om te erkennen dat we mensen zijn in een wereldse ervaring, met alle ups en downs, met alle vreugde en verdriet?
Zijn we in staat om ook onze goddelijke kern te erkennen en naar deze dualiteit te kijken met de helderheid van eenheidsbewustzijn? Lees meer:
https://www.zoekenderwijs.nl/waarom-waarom/

Heel graag help ik je met het leren omgaan van moeilijke gevoelens en de waarom-vraag.
Laat je spiegelen en breng jouw persoonlijkheid in kaart.
Leer onderscheiden wanneer je hart en je ziel aan het woord zijn.
Mail info@zoekenderwijs.nl of bel 06-29431691 voor een vrijblijvende nadere kennismaking via telefoon of Skype.

Je bent van harte welkom,

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *