Ken je jouw plaats in het grote geheel?

Ken je jouw plaats in het grote geheel?

Heb je wel eens gehoord van de orde der liefde? Dit zijn 3 wetmatigheden die werkzaam zijn in ons leven. Net zoals de wet van zwaartekracht een onmiskenbare en bewijsbare invloed op ons leven heeft, zo is dat ook bij deze wetmatigheden, de orde der liefde. In deze blog beschrijf ik deze wet:

1. Iedereen heeft recht op een plek in het leven op aarde, recht op erkenning. Ieder mens heeft geboorte- en bestaansrecht. 

Ongeacht daden, woorden, karakter, gedrag, cultuur, religie, IQ, status, gezondheid, bezittingen, persoonlijkheid, enz.
Deze fundamentele erkenning is nodig om onze liefde te laten stromen en om innerlijke vrede, vreugde en vrijheid te ervaren.
Daar waar mensen niet erkend worden, ontstaan de zogenaamde verstrikkingen. Dit uit zich in conflicten, ziekten, ongeluk(ken), depressie, armoede, verslavingen, onrust, anti-flow.
Het gaat er om dat met het licht van bewustzijn alle mensen in ons leven onder ogen moeten worden genomen en dat hun bestaan erkend wordt. Hoe moeilijk we dit ook vinden.
Op energetisch en onbewust niveau miskennen we vaak mensen in ons leven.
We verdringen hun bestaan of vluchten van ze weg of vechten met hun aanwezigheid in ons leven, we raken versnipperd in onze waarneming. Een deel willen we wel ‘nemen’ en een deel niet.
Bijvoorbeeld willen we mensen niet erkennen die ons miskend, afgewezen, beschaamd, mishandeld, verlaten, bedrogen, belogen, bestolen, aangevallen, uitgescholden, benadeeld, beschimpt of op wat voor manier dan ook pijn gedaan hebben of onheus behandeld hebben.

Toch is de fundamentele erkenning van deze mensen en hun daden van groot belang.
Dit is overigens niet hetzelfde als het goedkeuren van hun gedrag. Het is niet hetzelfde als die mensen in je praktische, aardse leven toelaten en vrienden met ze moeten worden.
Het betekent eenvoudig dat er een JA nodig is, een onder ogen zien van de levensfeiten. En vanuit deze acceptatie dat het nu is zoals het is, dat het er nu zo uit ziet, is het mogelijk om opbouwende, helpende en versterkende stappen te zetten.

Voorbeelden van niet-erkende mensen in ons bestaan en de gevolgen ervan in ons leven:

https://www.zoekenderwijs.nl/miskenning-gevolgen/

Welke mensen in jouw leven wil je liever niet (altijd) erkennen? Wie heeft jou, in jouw beleving, pijn gedaan en/of doet dit nog steeds? Wie zit jou, volgens jou, dwars en vreselijk in de weg? Wie kan, volgens jou, beter verdwijnen van de aardbol? 

Met deze sturende vragen kom je direct je veroordelingen op het spoor en heb je perfect materiaal in handen om tot zelfkennis, helder bewustzijn en menselijke mildheid te komen!
Ik help je graag met het duiden ervan.

Zelfmiskenning of zelfoverschatting is ook een onderdeel van misplaatst zijn. Waar erken jij jezelf niet, ben je blind voor je eigen schoonheid, betekenis, toegevoegde waarde, grootsheid en belang? Welke delen van jezelf erken je niet volledig? Waar veroordeel jij jezelf?
Of de andere kant van de medaille: Waar overschat jij jezelf en verhef jij je boven anderen, denk je dat je meer of beter bent en vergeet jij jouw plaats, gedraag je je respectloos, onwetend en heb je geen ontzag voor het belang, de rol en de grootsheid van je medemens? Waar vergeet jij in deemoed of “humble” te buigen voor de essentie van een ander?

Individuele familie- of systeemopstelling

Bij familieopstellingen worden mensen naar acceptatie van alle mensen en de feitelijke situaties in hun leven begeleid. Naar overgave, een ja, een buiging voor dat wat er is.
Vanuit deze acceptatie worden de stappen naar vrede, vreugde en vrijheid duidelijk.

https://www.zoekenderwijs.nl/familie-opstellingen/

Gun jezelf een leven in vrede, vreugde en vrijheid en verzamel de moed om jouw levensfeiten en de mensen in jouw (innerlijke en uiterlijke) leven onder ogen te zien.
Meld je aan voor een individuele opstelling of een groepsopstelling.
Mail info@zoekenderwijs.nl of bel 06-29431691

Je bent van harte welkom,

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *