Innerlijke strijd

Innerlijke strijd

Innerlijke strijd.

Twee wolven.

Op een avond zat een oude Cherokee
met zijn kleinzoon bij het vuur
en vertelde over de strijd die in mensen gaande is.
Hij zei: “Mijn zoon, er is een strijd gaande,
tussen twee wolven binnen in ons allemaal.”

“De ene wolf hoort bij de roedel van de Dood:
het is woede, afgunst, jaloezie, verdriet, teleurstelling,
hebzucht, veroordeling, zelfmedelijden, schuld, schaamte,
wrok, wellust, vraatzucht, gierigheid, minderwaardigheid,
leugens, valse trots, superioriteit, onmacht, hoogmoed,
haat, angst en ego.

“De andere wolf hoort bij de roedel van het Leven:
het is vreugde, vrede, liefde, hoop, sereniteit,
nederigheid, vriendelijkheid, vrijheid, welwillendheid, empathie, vrijgevigheid, waarheid, mededogen en acceptatie.”

De kleinzoon was even stil, dacht diep na
en vroeg toen aan zijn grootvader:
“Welke wolf wint?”
De oude Cherokee antwoordde simpelweg:
“De wolf die je voeding geeft.”

Wie geef jij voeding?

Make the Shift to Shine!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *