Hoe ga ik om met wat mij overkomt?

Hoe ga ik om met wat mij overkomt?

De laatste tijd krijg ik regelmatig mensen in mijn praktijk die geconfronteerd worden met zaken die tegen hun wil ingaan en waarvan ze zeggen: dit is niet mijn keuze.
Ik kies er niet voor om te scheiden, ontslagen te worden, een burn-out te krijgen, ziek te worden, aangeklaagd of geschorst te worden, met hackers, copy-cats, persoonsgegevensfraude te maken te krijgen, mijn vrouw aan kanker te verliezen, mijn kind naar zijn graf te dragen, opgenomen te worden, te moeten zitten in de gevangenis, failliet te gaan, betrokken te worden bij een ongeluk, misbruikt te worden.

Dat is niet mijn keuze. Nee.

Niemand kiest bewust en vrijwillig voor lijden en ellende.
Niemand kiest uit vrije wil voor pech, schade, pijn, verdriet, conflicten, armoede, geweld of andere moeilijkheden en problemen.
Dat is iets wat je op een bepaalde manier overkomt.

Maar waar je wél altijd keuze in hebt is hoe je omgaat met wat je overkomt.
Het is begrijpelijk en menselijk om eerst te huilen, vertwijfeld te zijn, Waarom? te schreeuwen, down te worden, de moed te verliezen, op te geven, woedend te worden, radeloos bij de pakken neer te gaan zitten. dicht te klappen, passief of juist agressief te worden.

En het is niet helpend, opbouwend, versterkend.
Wat is wel helpend? Hoe kies je wijs?

Erkenning en fundamentele acceptatie van wat Nu is.

Het begint met een “Ja, zo ziet het er nu uit!” Het begint met kijken naar de feiten en de situatie van nu, hoe het er ook uit ziet. Het begint met het benoemen van de feiten, zonder oordeel. Het begint met een fundamentele aanvaarding van wat er nu in je leven aanwezig is.
Vanuit deze aanvaarding is het mogelijk om stappen te zetten.
Het betekent niet dat je alles maar goed moet vinden.
Het betekent niet dat je geen actie mag ondernemen.
Het betekent niet dat je je waarden moet verloochenen.
Integendeel. Het betekent juist dat je je waarden hoog houdt.
Dat je vanuit die aanvaarding wijs kiest voor wat in één lijn is met jouw hart, ziel en jouw waarden.

Het betekent dat je draagt wat jou overkomt.
Dat je de les pakt en als groeikans aanneemt.
Een kans om te groeien in menselijkheid en mildheid.
Een kans om te groeien in liefde en bewustzijn.
En dat is een proces met vele laagjes en heeft ook tijd nodig.
Eerst is er ruimte nodig voor schok, voor rouw, voor berusting. Dan mag de diepere werking van bepaalde gebeurtenissen doorvoeld worden.
https://www.zoekenderwijs.nl/met-reden/

Maak de shift, de switch keer op keer.
Van angst naar liefde.
Van ego naar ziel.
Van conflicten naar vrede.
Van wrok naar vergeving.
Van afgescheidenheid naar eenheid.

Graag help ik je met het maken van de shift.
In een VIP dag brengen we jouw persoonlijkheid in kaart. Je talenten en je levensmissie.
En alles wat jou er van weerhoudt om dit uit te voeren.
Je leert om iedere keer opnieuw de switch te maken.
https://www.zoekenderwijs.nl/spiegelspel-intensive/
Mail info@zoekenderwijs.nl of bel 06-29431691

Een laagdrempelige én andere effectieve manier is om een e-coaching traject te volgen.
https://www.zoekenderwijs.nl/webshop

Je bent van harte welkom,

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *