Werken met jongeren

Ken jezelf! Deze oude levensregel is voor ouders en kinderen die bewust willen leven onmisbaar.

Coaching Praktijk ZoekenderWijs ontwikkelde het unieke zelfkennisinstrument het Spiegelspel®. Met dit spel komen de kernkwaliteiten en de unieke levensopdracht van een persoon aan het licht. Ook voor kinderen is het Spiegelspel® een speelse manier om te ontdekken wat de blokkades, hulpbronnen en uitdagingen zijn in hun leven.

Als coach benader ik het kind holistisch. De speler ontdekt tijdens de gesprekken zijn talenten, die zijn hele leven kleuren op alle fronten. Als hij weet waar hij goed in is en waar hij blij van wordt kan hij zijn leven daarop inrichten en aanpassen. Dit leidt tot een gelukkiger en harmonieuzer leven. Bewustzijn hiervan geeft een gevoel van zelfredzaamheid en waardigheid.

De (hoogbegaafde, hoogsensitieve) kinderen die in de praktijk kwamen hebben veel baat gehad bij het Spiegelspel®. Hun levenslessen werden in een groter perspectief geplaatst en zo als hanteerbaar en richtinggevend ervaren. Deze wetenschap gaf hen veel inzicht, zelfvertrouwen en moed. Zij krijgen methoden aangereikt zichzelf te helpen.

In een nagesprek met ouders worden de uitkomsten van het Spiegelspel® besproken. Eventuele oefeningen worden uitgelegd, zodat de verworven inzichten nog lang doorwerken en zichtbaar effect hebben.

Een reactie van een moeder; ‘Ik herkende mijn zoon helemaal in de uitkomsten van het Spiegelspel®. In die zin was het voor mij geen verrassing. Maar het zinvolle is dat we hiermee een stevig handvat hebben gekregen om een gesprek te beginnen. De levensboom hangt op zijn prikbord en steeds brengen we zo zijn kwaliteiten en levensdoel in herinnering. Het biedt een opening om zijn gevoelens die vervelende gevolgen hebben en zijn angsten te leren hanteren. Om negatieve gedachten om te keren. Het is steeds opnieuw een impuls om dit actief en concreet aan te pakken en om zijn best te doen. Om te merken dat het werkt en dat hij er dus zelf in kan kiezen en er controle over kan krijgen!’

Voor meer informatie; Tel; 06-29431691

Email; info@zoekenderwijs.nl

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *