Wedergeboorte

Zij kwam terug in het vlees

Haar ziel was verhuisd

Zij herinnerde de plaatsen

Waar zij nog nooit was geweest

Zij herkende de mensen

Die zij nog nooit had gezien

Zij hernam de voorstelling

Die zij nog nooit had gespeeld

Zij herdacht ideeën

Die zij nog nooit had gekregen

Zij herstelde verhoudingen

Die zij nog nooit had gehad

Zij herbouwde stelsels

Die zij nog nooit had gekend

Zij herkreeg het bezit

Dat haar nog nooit had toebehoord

Zij voelde zich herboren in het leven

Dat zij nog nooit had geleefd


© Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *