Symbolisch bewustzijn

Symbolisch bewustzijn

Het leven zit vol tekenen en richtingwijzers. Op talloze manieren kun je via symbolisch bewustzijn antwoorden krijgen op de vragen in jou. En het leuke is dat deze antwoorden hoogstpersoonlijk zijn. Alleen jij begrijpt dat dit een teken is voor jou.
Bijvoorbeeld via songteksten, liedjes op de radio worden de antwoorden toegezongen. Een kind die je wat zegt.
Een droom kan jou een boodschap vanuit het onbewuste aan het bewuste sturen. Cijfercombinaties kunnen een betekenis hebben. Verdiep je maar eens in numerologie. Familieopstellingen zijn heel verhelderend.
Engelen op je pad geven vaak duwtjes of beschermen je. Hoe laten engelen zich zien? Misschien in een wolkenpartij, een lichtgestalte, een sterk gevoel in je, een zin of woord in je hoofd die steeds terugkomt en betekenis heeft.
Een regenboog onderweg, een vlinder die langsdwarrelt, een kleur, een foto, een onverwachte ontmoeting, een gedicht..
Het is in ieder geval een positieve, opbouwende en een geluksbevorderende kracht. Voor allen die er bij betrokken zijn.
Je symbolische bewustzijn kan op vele manieren geactiveerd worden.
Als je open en bereid bent om te luisteren naar je intuitie, dan komt er altijd een teken. Soms mag je in stilte gaan zitten en geduldig wachten.

Let op: blijf altijd ook goed geaard als je de tekenen wilt verstaan. Toets wat je aan tekenen krijgt altijd aan de aardse werkelijkheid. Gebruik ook je gezonde verstand en maak nuchtere aardse keuzes. Je kunt jezelf eenvoudig deze vragen stellen om te checken:
Maakt dit mij sterker of zwakker? Wat zou Liefde doen? Word ik hier blij van of bang?
Zolang er hevige angst bij komt, of gevoelens van schaamte, schuld, woede, jaloezie, stress of paniek, zoek dan hulp op deze geestelijke weg. Als het symbolisch bewustzijn doorbreekt kan dit heel verwarrend zijn. Soms heb je het gevoel dat ‘Big Brother’ je in de gaten houdt. Vraag dan begeleiding van iemand die dit proces al is doorgegaan.

Ik wens je een goedwerkend innerlijk GPS navigatie systeem!

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *