Reisgenoot

Reisgenoot

wij zijn uitgenodigd

om onze blik naar binnen te richten en te zien

wat al is, maar nog niet her-kend

wat al is, maar nog niet her-innerd

wat al is, maar nog niet ont-dekt

wat al is, maar nog niet ont-wikkeld

wat al is, maar nog niet ont-sluierd;

wat al is, maar nog niet ontgonnen

wat al is, maar nog niet opgestaan

wat al is, maar nog niet herleefd

ons Ware Thuis

Bron van Liefde

het Oorspronkelijke Gelaat

de Ware Mens

kennis van het hart

innerlijk weten wijst de weg

vertrouw je toe

geef je over aan deze zachte groeikracht….

omringd omvat beschermd

door vrede licht en liefde

waar wij ook gaan

GOD IS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *