Regelrecht naar je levensbestemming met jouw intuïtie als GPS van je ziel!

Regelrecht naar je levensbestemming met jouw intuïtie als GPS van je ziel!

Navigeren met jouw talenten en je missie uitvoeren

Regelmatig woon ik ZOOM sessies bij van mijn internationale coaching collega’s. Dat is zeer inspirerend.
Onlangs werd opnieuw de analogie van het GPS systeem IN ons vertelt en het ontroerde me weer.
Onze intuïtie is als het navigatie systeem van onze ziel.
Als we van onze koers afwijken naar onze bestemming dan wordt de route direct opnieuw ontworpen, herberekend, bijgesteld.

Dat is toch fantastisch?
Ik vind dat geruststellend!

Het universum is eindeloos geduldig en blijft volcontinue de weg naar onze bestemming wijzen. No matter what!

Als wij zelf met onze vrije wil en vrije keuze afwijken van de route, dan tóch krijgen we volcontinue, onophoudelijk en zonder oordeel en uitzondering steeds nieuwe aanwijzingen.
Steeds zorgt onze ziel in samenwerking met het universum (want alles is één) voor de juiste route van ons hart en onze levensmissie.
En wij zijn als mens met onze persoonlijkheid vrij om dat te volgen of niet.
Het gaat om onze uitstraling en wat we daarmee aantrekken.
Onze ingeschapen blauwdruk, ons zielshologram blijft steeds onze unieke levensmissie richting wijzen, de juiste route voor ons.
Het gaat er om dat je op één lijn komt met die innerlijke begeleiding, dat innerlijke GPS systeem en de aanwijzingen van je ziel volgt, zodat je in de aardse en fysieke werkelijkheid weet wat je hebt te doen.
Dan zullen bergen voor jou aan de kant gaan!

Eigenlijk is het heel simpel. 
Op route zijn naar je bestemming voelt zo:
Het gaat vol vreugde, vrede, vrijheid, vervulling, verbinding, moed, kracht, (zelf-)vertrouwen, licht en liefde.
Je geniet van de reis door het leven!
Je zoeft lekker over de levensweg heen.
Je voelt je erkend, geliefd, gehoord, gezien en van groot belang.
Je houdt van jezelf en je kent je waarde.
Je voelt dat jij met jouw unieke ZIJN het verschil maakt.
Je hebt de regie over je leven en je geniet van het leven.
Je leeft een Licht Leven in Liefde.
Het gaat makkelijk. Je kunt goed omgaan met wat het leven je brengt. Hoe het er ook uit ziet.
In flow, met gemak, vreugde, genade, genot en gratie.

Als je obstakels ondervindt, wegopbrekingen, files, wegafzettingen: dan komt dat door een lage energie frequentie en voel je weerstand, verzet, twijfel, woede, verdriet, onzekerheid, angst, jaloezie, zorgen, ergernis, veroordeling.
Dát veroorzaakt oponthoud onderweg en een reis die niet als fijn en makkelijke ervaren wordt.

Hoe meer vertrouwen je hebt en je innerlijke weten en jouw essentie serieus neemt, hoe makkelijker de oplossingen, antwoorden en vervulde verlangens zullen komen in het aardse bestaan in de dualiteit.
Hoe meer sabotage patronen er actief zijn in je denken, voelen en doen, hoe trager en moeilijker het is om je te openen en te ontvangen wat je zo vurig verlangt.

Je gevoelens hebben een sleutelpositie in dit proces!
Verhoog altijd je ‘feel-good’ vibratie.
Al is het maar 1 millimeter beter!
Vraag en het wordt gegeven.
Moeiteloos.
Ga jeZelf uit de weg!

En wat je ook kiest: de oplossing, het antwoord en de uitweg is er ALTIJD al. 
Je hoeft er alleen maar op in te pluggen en de instructies van het GPS systeem (inner guidance) te volgen!

Manieren om dat innerlijke GPS systeem goed te kunnen voelen en te laten werken zijn:
– mediteren
– afstemmen, intunen, inpluggen
– affirmeren
– visualiseren
– flow tekenen
– flow schrijven
– ademhalingsoefeningen
– expansie oefeningen
– dankbaarheidsrituelen
– veel geïnspireerde actie ondernemen!!
– helen door te delen
– helen door te doen!!
– symboliseren
– synchroniciteit (betekenisvol toeval) herkennen en opvolgen

De oplossing IS er al.
Wat jij verlangt IS er al.
Het antwoord IS er al!
En je wordt er ALTIJD naar toe geleid.
Het zal nooit worden weggenomen.
Je kunt het niet fout doen.

Wees vriendelijk, mild en zacht voor jezelf tijdens dit proces.
Herinner je wie je werkelijk bent, keer op keer.
Je bent van groot belang, je bent een kind van het Licht en de Liefde, je doet er toe, je maakt het verschil, je bent gewaardeerd, geliefd om wie je BENT. Precies zoals je bent.

Stap in die wetenschap! NEEM dat aan!
Je bent wie je bent. Met alles er op en er aan, met alles wat je mee-maakt en ervaart.

“Neem mij aan zoals ik ben.
Zuiver uit wie ik zal zijn.
Leg uw zegel op mijn ziel
en leef in mij.”

* Alles wat je tegen de ander, God, de engelen, het Universum, de Kosmos, Jezus, Buddha, Shiva, Allah, de Bron van Liefde zegt… zeg je eigenlijk tegen jeZelf.

* Alles wat je aan de ander, God, de engelen, het Universum, de Kosmos, Jezus, Buddha, Shiva, Allah, de Bron van Liefde vraagt, vraag je eigenlijk aan jeZelf.

* Alles wat je aan de ander, God, de engelen, het Universum, de Kosmos, Jezus, Buddha, Shiva, Allah, de Bron van Liefde doet, doe je eigenlijk aan jeZelf.

* Alles wat je van de ander, God, de engelen, het Universum, de Kosmos, Jezus, Buddha, Shiva, Allah, de Bron van Liefde ontvangt, ontvang je eigenlijk van jeZelf.

Kun je afstemmen, in één lijn komen met die expressies van Bron energie en kun je dat in dankbaarheid aanvaarden?

Goede reis! Ik help je er graag mee.
Lees meer:
https://www.zoekenderwijs.nl/webshop/ja 

Heb je nog vragen? Of wil je even afstemmen?
Mail info@zoekenderwijs.nl

Op een Licht Leven in Liefde!
Het mág makkelijk en moeiteloos gaan,

Jacqueline Versteeg – de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *