Onschuld zien

Als er bitterheid is om al het onrecht dat jou werd aangedaan,
Moge in jouw hart dan zachtheid komen en de wil om recht te doen.

Als er kwaadheid in je is om alles wat je moest ondergaan,
moge in jouw hart dan mildheid groeien en de wil om goed te doen.

Als er haatgevoelens zijn om wat werd stukgemaakt,
Moge liefde dan je wonden helen en je pijn verzachten.

Als er angst is om het kwaad dat nooit leek op te houden,
Moge er dan vrede en rust in je komen en ruimte om te leven.

Als er wanhoop in je is om de nooit eindigende kwetsingen,
Moge er dan hoop groeien in je hart, nu de toekomst er anders uitziet.

Als er onbegrip is voor het handelen van deze mens,
moge barmhartigheid dan jouw hart verruimen tot mededogen en aanvaarding.

Als er vele “waaroms” blijven, waarop geen antwoord komt,
moge jou dan wijsheid gegeven worden, om het verleden los te laten en verder te gaan.

Mogen de zachte krachten in jou een vruchtbare en dragende voedingsbodem vormen, waarin jouw leven geworteld is.

Moge je liefde de ziel van deze mens vergezellen op zijn weg door de Eeuwigheid.

Yvonne van Emmerik uit ‘Zaaien in tranen’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *