Manifestatie Affirmaties

Manifestatie Affirmaties

Je materialiseert waarop je je concentreert, dátgene waar je steeds aandacht aan geeft bewust en onbewust. Neem deze affirmaties in overweging. Voel wat het met je doet. Of er ruimte komt in jou. Of het bevrijdend is. Volg de zegeningen, het gemak, de vreugde. Als het je ergert of irriteert, is er helingswerk te doen.
Doe dan de omkeer oefening. Kijk dan naar wat het positief tegenovergestelde is en focus je energie daar op. Nadat je eerst het moeilijke gevoel hebt erkend en waargenomen.
Deze bevestigingen zijn krachtige aanwijzingen voor wat jij in je leven kunt manifesteren of realiseren. Wat wil jij tot werkelijkheid maken? Welke wensen? Welke verlangens? Welke droomdoelen?
Maak daar verbinding mee en voel het in jouw lichaam. Zuiver de 7 aarde mens chakra’s en de 6 kosmische mens chakra’s en jouw kundalini of levensenergie kanaal langs je ruggengraat. Van je stuit tot je kruin en daaronder diep de aarde in en daarboven ver het universum in. Jouw hart is de schakel. Laat het in de vorm van een acht door je heen stromen.

– Ik weet dat ik op elk moment vrij ben om te beslissen en te kiezen wat ik wil.
– Ik ben volledig verantwoordelijk voor hoe ik omga met wat mij overkomt.
– Hoe zeer ik ook protesteer, ik ben volledig verantwoordelijk voor de consequenties van mijn gedachten, gevoelens en daden of gedrag.
– Mijn verleden is niets meer dan een pad dat achter me ligt. Wat mijn leven nu voortdrijft is de energie die ik genereer op elk van mijn kostbare momenten.
– Ik bevrijd mijzelf van mijn twijfels door in gedachten te houden dat niets voor niets is, dat er altijd een geldige en zinnige reden is voor alles wat er gebeurt, ook al begrijp ik er niets van met mijn beperkte menselijke weten.
– Ik besef dat ik altijd vrij ben om los te laten en mijn leven te observeren. Om innerlijk een stap naar achteren te doen en waar te nemen wat er gebeurt. Om toe te schouwen wat er gebeurt. Om getuige te zijn van wat er gebeurt zonder me er in te mengen met een mening. Ik ben vrij er naar te kijken zonder oordeel.
– Hoe meer ik zorgvuldig luister met aandacht naar mijn innerlijke bewegingen, hoe dieper de stilte wordt.
– Ik weet dat mijn hogere Zelf altijd en onmiddellijk bereid is om mij te verheffen boven het gewoel van de wereld dat ik met mijn zintuigen ervaar.
– Ik weet dat ik mijn denkgeest in verbinding kan stellen met de goddelijke of heilige geest en mijzelf op elk moment innerlijke vrede kan garanderen
– Ik weet dat ik sterker word terwijl ik het creatieproces aanga en doorleef waarin ik mijn persoonlijke werkelijkheid tot waarheid transformeer.
– Ik weet dat de essentie van mijn wezen bestaat uit liefde
– Ik weet dat de essentie van alles liefde is, ook van pijnlijke transformatieprocessen tijdens mijn leven.
– Ik ben open en bereid om liefde te zien. Ook als het moeilijk te (h)erkennen is.
– Ik ben open en bereid het goede te zien en altijd verder te kijken dan tot waar de wereldse schone schijn reikt.
– Ik ontdek dat mijn bewustzijn oneindig, eeuwig en alomvattend is. Er zijn geen grenzen in mijn bewustzijn.
– Ik weet dat ik in essentie heel ben en niet achter iets of iemand hoef aan te jagen om volkomen en volledig te zijn.
– Ik ben me er van bewust dat ik niemand hoef te domineren om spiritueel ontwaakt te zijn of om verlicht of geestelijk volwassen te zijn. In eenheidsbewustzijn wordt alle machtsvertoon opgeheven. Iedere afscheiding, ieder tekort en ieder conflict wordt als illusie doorzien.
– Ik werk deze dag met de zuiverste intenties en met heldere voornemens voor het allerhoogste goed van alles en in het allerhoogste belang voor iedereen die bij mijn werk betrokken is.
– Ik zal mijn heilige en liefdevolle Zelf naar buiten uitstralen voor het gezamenlijke goed voor iedereen.
– AAAHHH is het heilige geluid van de schepping en manifestatie
– Ik kies nu het voorwerp of het symbool van mijn verlangen in mijn leven vandaag en laat het via mijn derde oog als visioen in energie naar buiten komen. Via mijn keelchakra communiceer ik mijn boodschap.
– Ik ben de Co-creator van mijn eigen leven. Een mede-schepper.
– Ik (h)erken de essentie in mijzelf en draag de verantwoordelijkheid voor de inzet van mijn talenten en het uitvoeren van mijn missie.

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *