Kracht van woorden

Kracht van woorden

Etymologie. Waar komen woorden vandaan en wat betekenen ze eigenlijk?
Als je bewust bent van de kracht van woorden en hun trillingswaarde, dan word je steeds zorgvuldiger met taal.
Je zult woorden met een lage vibratie steeds vaker achterwege laten en deze vervangen voor woorden die je frequentie omhoog helpen te gaan.
Woorden worden bezield door de mensen die ze uitspreken. Ze hebben een destructieve of constructieve kracht. Als je een beetje weet van Neuro Linguistisch Programmeren dan zul je ook weten dat woorden scheppingskracht hebben. Vloeken en schelden brengt je verder af van wie je werkelijk bent, je heelheid.
Dr. Masaru Emoto heeft onderzoek gedaan naar de patronen van water onder invloed van de woorden die er over uitgesproken zijn. Zegeningen en gebeden brengen het water in een gebalanceerd patroon. Kwaadsprekerij bijvoorbeeld brengt de waterpatronen uit balans. Aangezien ons lichaam voor een heel groot gedeelte uit water bestaat is het zinvol om goede woorden te spreken voor onze eigen gezondheid en onze balans. Kies je woorden met beleid. De intentie waarmee het uitgesproken wordt heeft natuurlijk ook effect.

Het is leuk om woorden eens nader te onderzoeken om te ontdekken wat er achter zit. Welke betekenis jij er aan geeft. Bijvoorbeeld het woord:
“enthousiast”. Letterlijk komt dit van het Grieks “en” = “in”, “thou” = “God”. Iemand die enthousiast is, is “in God”. Hij is in verbinding met de heelheid, de eenheid, het Al.
“Inspiratie” betekent letterlijk “de geest, de spirit” inademen.
“Overtuigen” is iemand opnieuw tuigjes omdoen. In een vastomlijnd kader willen dwingen.
“Ontwikkelen” is: je ontdoen van de wikkels die door opvoeding en sociale invloeden zijn omgedaan.
“Religie” komt van “re” “ligare” of “weer” “verbinden”. Dat wil zeggen, opnieuw de verbinding maken met je heelheid en eenheid die er altijd al was en is en zal zijn. En deze heelheid opnieuw ervaren.
“Ont-spannen” Je van spanningen ontdoen.
“Ont-moeten” Een treffen met een ander persoon zonder verplichtingen en “moeten”. Enzovoort.

In het Engels zijn ook veel uitdrukkingen die veel meer zeggen dan de woordjes alleen. I’m “in love” Ik ben in liefde. Als bedankje: “You’re welcome” Je bent welkom. Er zitten meerdere lagen onder deze uitdrukkingen.
Interessant! (Latijn) Inter-esse: Tussen Zijn.

Welke woorden ontleed jij?

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *