Intuïtie trainen als een spier

Intuïtie trainen als een spier

Intuitie

Onze intuitie of ons zesde zintuig
kunnen we inzetten om op koers door het leven te blijven.
Het is het persoonlijke GPS systeem van onze ziel.
Het is ons innerlijke kompas.
Heb jij jouw innerlijk GPS systeem aan staan?
Als je weet wat de blauwdruk van jouw ziel is
en wat jouw levensmissie is,
kun je jouw innerlijke kompas, jouw intuitie gebruiken
om op koers te blijven.

Je tikt je bestemming in op je navigatiesysteem.
Dan berekent je navigatiesysteem de route.
Vervolgens ga je onderweg, je beweegt, maakt vaart
en je GPS systeem geeft aan wanneer je van de route
naar je bestemming afwijkt en geeft koerscorrecties door.
Je kunt oponthoud hebben, er kunnen wegen zijn opgebroken,
er kunnen nieuwe wegen zijn aangelegd die nog niet in het systeem zijn verwerkt en al wel begaanbaar zijn, je kunt na een tijd een andere bestemming invoeren.

Zo is het ook met je levensbestemming en je zielekoers.
Als je weet wat je talenten zijn en wat je visie en missie is, wat je in je leven wilt bereiken, wat je wilt creëren, waar je een bijdrage wilt leveren, waar je het verschil wilt maken in de wereld, waaraan je je wilt verbinden, waar je expressie aan wilt geven, waar je bewust voor kiest, wat je wilt worden en zijn.. dan geeft je intuitie aan of je op koers ligt en of je bij moet sturen of de route moet veranderen.

Er zijn vele manieren waarop je intuitie kan ‘spreken’. Door middel van symbolisch bewustzijn, door kippenvel, tranen, een helder weten, voelen, horen, zien, door een plotseling inzicht.
Maar feitelijk zijn er twee simpele richtingwijzers: Ja! of Nee!
Als je voor een keus staat en je verbind je met je intuitie, dan krijg je het signaal vanzelf door. Een impuls om te gaan, een kriebel, een drang om te doen, een Ja. Of een weigering, een halt, een stilte, een moment van inkeer, of een duidelijk Nee.

Bij twijfel: wacht tot je een duidelijke impuls krijgt. Geduld is belangrijk. Als de twijfel erg lang duurt en verlammend werkt: Gá, dan kan het gebeuren. Dan krijg je vanzelf een duidelijk Ja of Nee.
Door te bewegen kan het GPS systeem pas aangeven dat je wel of niet op koers ligt. Als je stil staat, doet het GPS systeem ook niets.

Dóen en gaan is belangrijk om je GPS te laten werken.
Wil jij weten wat jouw talenten zijn en wat jouw levensmissie is?
Wil jij je zielsbestemming weten en wil jij jouw intuitie GPS systeem optimaal inzetten?
Graag help ik jou daarbij. Welkom.

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *