Houvast

Houvast

Inmiddels heb je misschien al een beetje in de gaten, dat je houvast niet vindt in schijnzekerheden of in uiterlijke zaken buiten jezelf. Want de enige zekerheid die we op aarde hebben is dat alles verandert, dat alles ieder ogenblik nieuw en anders is.

Bloemen verwelken, schepen vergaan… relaties gaan voorbij, banen verdwijnen, banken gaan failliet, huizen storten in, bezittingen en schatten gaan verloren, pleziertjes zijn van korte duur, een roes van wijn ook, geliefden sterven, lichamen worden ziek, denkgeesten raken in de war, religies zorgen voor oorlog… niets tastbaars is zaligmakend en voor altijd zeker.
Het grootste anker en betrouwbaarste houvast zit in jezelf en dat is je Bron van Zijn.
De Bron van Liefde, Licht en Leven, vanwaaruit alles ontstaat.

Dus houvast vind je door uit die Bron te putten en daar contact mee te maken.
Door je te verbinden met die onvoorwaardelijke liefde, het zegenende licht en het pure, sprankelende leven in jeZelf.
Zoek eerst het koninkrijk van God of van liefde, en alles zal jou bovendien gegeven worden. Dat is een onuitputtelijke bron op alle gebieden. Van vrede, vreugde, vrijheid, verbinding, vergeving, verlangen, verwondering, vertrouwen, verantwoordelijkheid, veiligheid; daar vind je alles wat je zo lang al zoekt.

Dat is het houvast wat oneindig, eeuwig en alomvattend is.
Hoe kom je daar? Door die dingen te doen, te voeden en te ervaren waar jij je vredig, vreugdevol, vrij, blij, verbindend, vergevend, verlangend, verwonderd, vertrouwend, verantwoordelijk en geborgen door voelt. Dat is voor ieder mens iets anders.
Ga op zoek naar bezigheden die je duurzaam en op een gezonde manier dat gevoel geven en doe het veel en met plezier. Focus je daar op.

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *