Duidelijke doelen stellen

Duidelijke doelen stellen

De top van jouw wereld bereiken.

Het nut van duidelijke doelen stellen is al vele malen bewezen.
Als je wilt dat dromen uitkomen en niet alleen dromen blijven, schrijf dan gedetailleerd op wat je wilt bereiken.
Maak een persoonlijk stappenplan.
Je trekt de realisatie van je doelen hiermee op je pad.
Het maakt niet uit of dit voor je werkzame leven is,
voor je privéleven, je relaties. Dit geldt voor alle doelen.
Materieel en immaterieel.

Formuleer je doelen positief.
Dus zonder de woordjes “niet, geen, on-” enzovoort.
Richt je op wat je wél wilt bereiken
in plaats van wat je niet wilt bereiken.
Stel je het voor alsof je doel al bereikt is.
Visualiseer. Zie het voor je.
Voel je er goed bij als je je dit voorstelt.
Wees SMART.
Stel een Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden doel.
Praat met anderen over je doelen.
Hierdoor kun je afstemmen of jouw doelen haalbaar zijn.
En waar je nog meer aan moet denken.

Spreek vooral met en luister naar mensen die al bereikt hebben wat jij wilt bereiken.
Zij zijn een goed voorbeeld en hebben al een hele weg afgelegd
en weten wat je aan blokkades onderweg kunt verwachten
en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Ga vervolgens na:
Wat is jouw leerbaarheidsindex?
Hoe open en bereid ben jij om te leren en te veranderen?
Kun je voorbij gaan aan de theorie en wil je het werkelijk ervaren? Wat ben je bereid op te geven waar je nu aan gehecht bent? Welke patronen wil je doorbreken?
(Je verantwoordelijkheid niet nemen en verschuilen achter spiritualiteit, gebrek aan kennis, angst voor, of zo)
Welke gedrags- en denkpatronen wil je veranderen?
Ben je leerbaar, coach-baar?
Hoe gemotiveerd ben je van binnenuit?
Kun je zo open blijven dat je zegt:
Ik weet niet wat ik niet weet, ik laat me verrassen.
Kun je gericht blijven op je doel en tegelijk loslaten op welke manier dit doel gerealiseerd wordt?
Durf je zelf van binnenuit te kiezen en je verantwoordelijkheid voor deze keuzes te nemen?

99,9% gaat over het Waarom? van je doelen:
Waarom wil je dit doel bereiken? Het gaat om:
Je verlangen, je wensen, je dromen, je doelen, je attitude, je enthousiasme, je gedachten, je denkgeest, hoe je denkt, hoe je voelt, je motivatie, je inspiratie, je innerlijke houding, je gevoelens, je emoties, je intenties, je vibratie, je frequentie, mentale processen, de energie die je uitstraalt.
Slechts 0.1% gaat over het Hoe?: de methoden, de technieken, de acties, de stappenplannen, activiteiten, de uitvoering, het doen, het lijf, de vaardigheden, de procedure, de competenties, de strategieën, de regels, de fysieke bewegingen.
Wij denken dat de verhouding 50-50 is! Onzin!!!
Richt je op het Waarom? en de rest komt vanzelf!

Nu volgt het trainen:
De 4 stappen, niveaus van informatie integreren in je systeem.
a. Onbewust incompetent/onbekwaam
b. Bewust incompetent/onbekwaam
c. Bewust competent/bekwaam
d. Onbewust competent/bekwaam (automatische piloot, zeer ervaren, bedreven)
Internaliseer je vaardigheden. Doe het keer op keer, zodat er andere patronen in je hersenen komen, door nieuwe neuro pathways.
Ga na in jezelf wat jij al op de automatische piloot doet?
Wat is bij jou al onbewust competent geworden en wat vraagt nog oefening, opleiding en herhaling en hulp, begeleiding, steun?

Observeer iemand die doet wat jij wilt.
Kijk naar voorbeelden die jou inspireren! Associëren met mensen die hebben/doen wat jij wilt.
Kijk naar ze, doe de mimiek na, spreek de woorden na, maak het je eigen.
Maak aantekeningen van hun oefeningen, manier van werken, kijk de kunst af!

Succes met het bereiken van je doelen!

Jacqueline de Weerd

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *