Business spiritualiteit: wat is dat eigenlijk?

Business spiritualiteit: wat is dat eigenlijk?

“Business Spiritualiteit is succesvol door deskundigheid vanuit bezieling. Is realistisch en tegelijk idealistisch.”

Prof. Dr. Paul de Blot

In 2008 begon ik me te verdiepen in business spiritualiteit en volgde ik trainingen en lezingen bij Prof. Dr. Paul de Blot.

Paul de Blot bekleedde toendertijd als hoogleraar de leerstoel business spiritualiteit op de Business Universiteit Nyenrode. Zijn inspirerende blogs verschijnen regelmatig.

De laatste tijd krijgt business spiritualiteit meer en meer aandacht. Vooral in de online business communities waar ik me in begeef krijgt het heel veel aandacht.
Er worden grootse Spirit Business Events gehouden, het nut van mediteren en mantra’s zingen wordt in deze kringen inmiddels op grote schaal erkend en het gebruik van orakelkaarten is inmiddels welhaast gemeengoed geworden.

Maar wat is business spiritualiteit nou eigenlijk? Wat houdt dat precies in?

Ware spiritualiteit is beslist niet zweverig of vaag. Het heeft niet per sé iets met wierook, boeddhabeelden, meditatiekussentjes, halfedelstenen of klankschalen te maken.
Het is niets anders dan geïnspireerd leven en werken, geworteld in de aardse praktijk en daarom heel concreet met zichtbare en meetbare resultaten.
Het woord Spirit zit in spiritualiteit.
Het heeft alles met enthousiasme, bezieling, begeestering, bevlogenheid, creativiteit, interesse en inspiratie te maken. Met zingeving, passie en levensvuur.
Het beoefenen van een spiritueel leven houdt geïnspireerde discipline in.
Het is een manier van zijn, van denken en doen, het omvat een levenshouding.
Het gaat niet om de buitenkant of de ‘glitter en glamour’- spiritualiteit, maar om een haalbare, praktische en uitvoerbare spiritualiteit waar je wat aan hebt.
In woord en daad komt het tot expressie en laat het zich zien.

Uitgangspunt, de weg en het doel tegelijk

Business spiritualiteit praktiseren vraagt een andere werkhouding en managementstijl dan de gangbare reguliere stijlen.
Omzet, winst, succesvolle marketing, kengetallen en bewijsbaar positieve resultaten van een onderneming zijn een logisch en te verwachten gevolg van business spiritualiteit en niet het uitgangspunt.
Zaken worden niet om het zaken doen gedaan, maar omdat het een door de Spirit ingegeven actie is.

Geld maken als een spirituele oefening. 

Je kent vast deze uitpraak:
“Ik leef niet om te werken, maar ik werk om te leven.”
Zo zou je het bij business spiritualiteit ook kunnen omschrijven.
“Je onderneemt niet om geld te maken, maar je maakt geld omdat je vanuit passie en inspiratie onderneemt.”
Dat is een logisch gevolg van de ondernomen acties.
Het uitgangspunt hierbij is dus radicaal anders. Van binnenuit worden plannen gemaakt en uitgevoerd. En niet andersom: de inspiratie volgt omdat je trouw de marketing trucjes en kunsten uitvoert.
De Spirit beluisteren, voelen, ervaren en beantwoorden is het uitgangspunt, de weg én het doel. De business vaart op wat de Spirit ingeeft. Business spiritualiteit is nauw verbonden met je persoonlijke levensmissie. Met je talenten, je drijfveren, je passies en je levensopdracht. De onderneming ontstaat er uit. En niet andersom.

Afstemmen op de Bron

Business spiritualiteit verenigt idealisme en realisme en laat deze samengaan in een vruchtbare wisselwerking.
Vakmanschap, deskundigheid en inspirerende samenwerking is daarbij van groot belang. Zeker worden er doelen gesteld, worden succesvolle marketing adviezen gevolgd en is er een scherpe focus op resultaten en tegelijkertijd onthecht de ondernemer zich van de resultaten omdat het ondernemen gebeurt vanuit een overgave aan de Spirit.
In dankbaarheid wordt ontvangen wat ontstaan mag en wordt aanschouwd wat ontspruiten mag.
Een hoge conversie behalen blijkt dan in veel mindere mate een resultaat van zorgvuldig uitgevoerde stappenplannen, maar in veel hogere mate komt dit door een goed-afgestemd-zijn op jouw missie en wat de Spirit van je vraagt met hart en ziel te doen. Afgestemd zijn op de Spirit tijdens het ondernemen, betekent dat gedachten, gevoelens, woorden en daden in één lijn worden gebracht met jouw passie en missie. Zo krijg je een bezielde en bestemde business.

Waar business en spiritualiteit samengaan zie je dus niets anders dan

– Geïnspireerde actie ondernemen,
– In verbinding met de Bron van Licht en Liefde zijn,
– Met een duidelijk gouden “Waarom?” voor ogen.
– Met een helder omschreven missie die voor alle betrokken partijen waarde toevoegt.
– Daaruit ontstaat synergie.
– Dan speelt synchroniciteit een grote rol. De betekenisvolle toevalligheden die helpen.
– Niet de business, maar de mens in zijn heelheid staat er centraal.
– Menselijkheid staat hoog in het vaandel.
– De wereld mooier en beter willen maken is het ideaal.
– Bewustzijn verhogen en liefde uitbreiden.
– Een liefdesrevolutie in de business ontketenen.
– Bewust co-creëren met veel enthousiasme en vreugde.
– Met ziel én zakelijkheid, met passie en plezier werken.
– Gegarandeerde groei en ontwikkeling op persoonlijk en zakelijk vlak

Dát is business spiritualiteit!  Tastbaar, concreet, aanstekelijk en razend aantrekkelijk.

Onderscheidingsvermogen ontwikkelen

Wil jij ook graag ondernemen vanuit bezieling en inspiratie? Of dat nu in loondienst is of als zelfstandige zonder personeel? Als directeur van een MKB bedrijf of als mens met een missie?
Wil jij ook leren onderscheiden wat dan precies van de Spirit komt en wanneer je afgestemd bent en in één lijn staat met je passie, missie en talenten?
Doe dan mee met de Blessed Being Business Intensive. Ik daag je 3 maanden lang uit om te leren onderscheiden en de Shift te maken van verplichting en een zwaar moeten naar geïnspireerd en bezield werken.
Bestel hier:

Natuurlijk is het ook mogelijk om even vrijblijvend te spreken voor een inspiratie sessie. Stuur me dan een mail met je coachingsvraag of bel me. Telefoon: 0031-6-29431691

Je bent van harte welkom,

Jacqueline Versteeg – de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *