Beproeving en tegenstand

Diabolos is een Grieks woord dat vertaald wordt als ‘Beproever’ of ‘Tegenstander’. Letterlijk degene die tussenwerpt, die kwesties veroorzaakt en vervreemding en meningsverschillen. Tussen mensen, maar ook in mensen.

Het is de kracht die zorgt dat mensen uit elkaar gedreven worden. In partijen en kampen opgedeeld. Met veel levenssituaties of gebeurtenissen bestaat ook de neiging om te verdelen in goed en kwaad. Om allemaal tegenstellingen te maken. Te oordelen en te veroordelen. Om met de vinger te gaan wijzen en te beweren dat de ander fout zit.

Laten we deze tweedeling niet op een ander projecteren, maar kijken naar onszelf. Wij hebben zelf die tweedeling in ons. We zijn uitgenodigd dit te gaan herkennen en er zonder oordeel naar te kijken, het er gewoon te laten zijn.Als we onze oordelende gedachten en  referentiekaders los kunnen laten, dan kunnen we deze diabolische kracht keren. En de verdeelde partijen verenigen in harmonie.

We mogen beseffen dat wij allen uit dezelfde Bron komen. Wij maken allen deel uit van het grote geheel. Wij zijn als een druppel uit de oceaan. Wij zijn de oceaan niet, maar we maken er wel deel van uit en zijn van dezelfde materie. Wij zijn als een vonk uit het vuur. We zijn het vuur niet, maar hebben wel dezelfde eigenschappen. In wezen is ieder mens gelijk.

Als we nou eens proberen om te beginnen anders tegen de tegenstellingen aan te kijken. Laten we de tweedeling in een ander perspectief te plaatsen.(Ter illustratie heb ik hier een diabolo bij gepakt, die losgemaakt is. Dus houd je twee halfronde schalen over.)

Dan denken we bijvoorbeeld aan de boezem van moeder aarde. Zij voedt en dient ons elke dag. Wij hebben haar nodig en moeten goed voor haar zorgen, zoals zij voor ons zorgt.

Laten we kijken naar wat ons verbindt en niet naar wat ons scheidt. Door met elkaar in gesprek te gaan en samen brood en wijn te delen, samen te eten en elkaar aandachtig te beluisteren. Samen te spelen en muziek te maken, samen te verwonderen. Open te zijn naar elkaar toe en zó de eenheid terug te brengen.

Het is in het aardse leven mogelijk om dit te ervaren. Het is hier op aarde geen wachtkamer voor de hemel. Wij zijn gevraagd er nú al aan werken. In vertrouwen en met de zekerheid dat het ware Leven in ons is en dat het licht en de liefde door ons wil stralen. Wij kunnen nu al een stukje van de harmonie hier op aarde vóórleven.

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *