Ben jij een goede relatie?

Om goede relaties te hebben, zul je zelf een goede relatie moeten zijn, is de mening van de in Nederland wonende relatiedeskundige Fiona Brouwer. Maar hoe word je een goede relatie? Fiona Brouwer schreef er een boek over.

Het leven en de relaties die je hebt, worden voor een groot deel gedreven door behoeften die vervuld moeten worden, stelt Fiona Brouwer. Als je honger hebt, wil je eten, als je moe bent, wil je rusten. Zo ook hebben we behoefte aan aanmoediging, acceptatie, begrip, bevestiging en waardering, om maar eens wat te noemen. Fiona Brouwer benoemt in haar boek 12 van dit soort ‘geestelijke basisbehoeften’.

De een heeft meer behoefte aan erkenning, de ander meer aan respect. Dit zijn je gevoelige plekken. Als aan deze behoeften niet wordt voldaan, reageer je daar van binnen op en vervolgens wordt dat zichtbaar in je gedrag. De een wordt kwaad, de ander reageert met mokken of arrogant gedrag. We kennen het allemaal wel. Je gedraagt je op een manier die lastig is voor jezelf, én voor anderen om mee om te gaan. In plaats van met een ‘heet hoofd’ en een ‘koel hart’, zou je beter andersom kunnen reageren. Nelson Mandela wordt door Fiona Brouwer aangehaald als een persoon met een warm hart en een koel hoofd, iemand die met verstand keuzes en beslissingen neemt, en met zijn hart rekening houdt met anderen.

Bewustwording is volgens Fiona Brouwer de sleutel naar ander gedrag. Als je je bewust wordt van de situaties waarin je automatisch vanuit je emoties reageert en je reacties herkent, kun je er grip op krijgen. Het is dus belangrijk je emoties te herkennen (en benoemen) op het eerste moment dat ze er zijn. Bijvoorbeeld: ik voel dat ik bang ben. Dat impliceert dat je nog niet hebt besloten wat je met het bang zijn gaat doen, en wat je reactie erop zal zijn.

Als je een goede relatie voor anderen wilt zijn, moet je je dus bewust worden van je negatieve gedrag. En dat kan volgens haar het beste als je aan de mensen om je heen eerlijk gaat vragen wat ze lastig en moeilijk aan je vinden, welk storend gedrag je vertoont. Pas als je je negatieve kanten niet meer ontkent, kun je er iets aan doen. Brouwer gaat er in het boek ruimschoots op in hoe je dat dan doet.

Daarbij geeft ze ook aan dat een goede relatie kan inhouden dat je ermee stopt, als jij jezelf niet kunt verenigen met een bepaalde manier van leven, werken of omgang van de ander (denk aan moreel onacceptabele situaties, alcohol, misbruik of geestelijk of lichamelijk geweld). Iemand niet de mogelijkheid geven om met jou zijn of haar negatieve patronen te blijven herhalen, is ook een aspect van een goede relatie zijn.

Bron; www.SimplifyLife.nl


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *