Afstemmoment 5

Afstemmoment 5

Het leven op aarde is één grote en constante ontdekkingsreis.
Een steeds voortdurende ontwikkeling van mijn persoonlijkheid
en een uitbreiding van onvoorwaardelijke liefde en bewustzijn.
Ik onderzoek het meest mogelijke en hoogst haalbare
en creëer gelukzaligheid voor mezelf en mijn dierbaren.
Ik kies voor zaken en situaties waar ik me goed bij voel
en wat mijn energie, vibratiefrequentie hoog houdt.
Ik ben zelf het instrument om mijn leven
en onderneming vorm te geven.
Ik vertrouw mijn intuïtie.
Ik luister naar mijn hart en ziel.
Ik volg mijn innerlijke wijsheid en weten.
Ik krijg iedere dag van het universum oefenmomenten voorgeschoteld,
om de kracht van mijn verlangen en de diepte van mijn zielswensen te peilen.
Ik krijg test situaties om mijn grenzen aan te geven
en in verbinding te reageren.
Mijn bitchyness zet ik op een hartelijke manier in. Dank je en Nee!
Mijn goedheid, schoonheid en gulheid
wordt op waarde geschat en gerespecteerd.
Mijn grenzen worden gerespecteerd.
Ik verzegel mezelf met een schild van gouden licht
en warme liefde.
Ik laat alleen positieve, opbouwende en versterkende energie toe in mijn aura,
in mijn innerlijke heilige ruimte. Welkom en Ja!
Ik (h)erken onmiddelijk zware en negatieve energieën om mij heen
en kies er met kracht voor deze niet te voeden met mijn aandacht,
maar zonder verzet en weerstand direct voorbij te laten gaan.
Ik bedank moeilijke situaties, negatieve mensen en wezens voor hun boodschap en les
en wijs ze energetisch hun plaats.
Dank je en Nee!
Ik besteed aandacht aan alles wat bijdraagt aan mijn geluk
en aan goed voelen.
Ik versta de tekenen van het universum en zet ze om in geïnspireerde actie of non-actie.
Ik voed alles wat mij tot een succesvolle
en liefdevolle co-creator van mijn leven en onderneming maakt.
Ik trek intelligente en gemotiveerde mensen aan met ruim voldoende budget
om mijn diensten met liefde, plezier en gemak te betalen.
Ik herinner mij keer op keer mijn innerlijke kracht.
Ik manifesteer in overeenstemming met de goddelijke wil.
Ik creëer innerlijke vrede en trek zegeningen aan.
Ik spreek veelvuldig krachtige affirmaties en herhaal ze net zo lang
tot ik de openheid en bereidheid in mijzelf voel om ze te geloven en als waarheid te aanvaarden.
Ik herhaal ze net zo lang tot ik ze als waarheid geloof en ervaar
en het helemaal zo voel in mijn wezen.
Ik sta mijzelf toe een diepe verbinding te maken met mijzelf.
Ik open mijn hart volledig voor elke ervaring die op mijn pad komt en mij richting wijst.
Ik voel me gemotiveerd om iedere dag contact te maken met de Spirit in mij en me af te stemmen.
Ik heb vertrouwen in de werking van de Heilige Geest in mijn leven.
Ik voer gezonde veranderingen door in mijn leven.
Ik behandel mijzelf met liefde en compassie.
Ik laat alle gevoelens van schuld los zodat ik innerlijke vrede ervaar.
Ik vergeef mijzelf alle vergissingen en veroordelingen over mijzelf en anderen.
Ik laat gevoelens van angst en woede toe,
maak er gecontroleerd contact mee
en transformeer ze tot stilte en vrede.
Ik zie onschuld in mijzelf en herken onschuld in anderen.
Ik bevrijd mezelf van beklemming, zwaarte en verstrikkingen.
Ik ben bereid om mijn ervaringen steeds in een nieuw licht te zien,
in alle onbevangenheid, zonder oordeel.
Ik laat interpretaties achterwege.
Ik maak er geen verhaal van.
Ik kijk er naar als een baby, alsof het de allereerste keer is
en ik er geen referentiekader bij heb.
Ik blijf bij de feiten. Ik laat oordelen los.
Ik laat alle identificaties met uiterlijke zaken los.
Ik herinner me wie ik werkelijk ben. Ik ben die ik ben.
Innerlijke vrede is mijn geboorterecht, mijn schat, mijn essentie,
mijn oorsprong, mijn doel en mijn zin.
Ik ben in proces. Ik geniet van het proces dat leven heet.
Ik ga net zo snel als het langzaamste stukje in mij
zich veilig voelt om te gaan.

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *