Uit je comfortzone

Uit je comfortzone

Durf jij buiten de lijntjes te kleuren?
Durf je uit de comfortzone, out of the box te gaan?
Durf je uit je dak te gaan, lekker gek te doen, voorbij aan het veilige, nette, beschaafde, gepolitoerde, sociaal wenselijke, voorbij aan wat anderen vinden dat ‘hoort’?
Durf jij grenzen in jezelf te verleggen?
Durf je ruimer en groter te worden en misschien wel daarmee dichter bij jezelf te komen? Bij je eigenheid, je authenticiteit?

Kleur mee op deze kleurplaat die Leven heet!
Ontembaar, puur, wild en op eigenwijze eigen wijze.

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *