Ontmoeten

Ontmoeten

Is meer dan iemand tegenkomen
of bij elkaar zijn.
Je ontmoet niet zoveel mensen.
Ontmoeten heeft iets
van verwondering en herkenning.
De ander is een antwoord op de vraag
op iets in jou.
Een echte ontmoeting raakt je.
Ze vraagt openheid van jou.
Niet dat je alles moet zeggen
tegen de ander,
maar wel dat die ander
jou iets mag zeggen of vragen.
Ontmoeten is de ander
binnenlaten in het huis van jezelf
met het risico dat hij of zij ontdekt
dat niet alles echt is in je huis,
dat je je soms anders voordoet,
dat je kwetsbaar bent
en soms anderen gewoon napraat.
Iemand ontmoeten is
iemand binnenlaten
in de binnenste cirkel van je leven.
Hij zal je vragen naar je ervaringen,
gewoontes, gevoelens en opvattingen.
Pas als je de ander zo diep laat binnendringen,
kun je van een ontmoeting spreken.

Een echte ontmoeting laat sporen na.

Niek Stolk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *