Een bril van liefde

Een bril van liefde

boekrecensie

De verborgen boodschap van psychische stoornissen is een stevig studieboek, waarin allereerst de visie op psychische stoornissen wordt beschreven volgens de reguliere, klassieke psychiatrie. Er worden gedetailleerde beschrijvingen gegeven van waanstoornissen, schizofrenie, manie en psychose, én de diagnostische kenmerken ervan die in de huidige medische psychiatrie gehanteerd worden. Duidelijk wordt veel waarde gehecht aan het geven van een theoretisch kader van centrale begrippen en een stevige onderbouwing van vooronderstellingen, vóórdat de revolutionaire kijk op psychosen en vormen van schizofrenie aan bod kan komen, waar het in dit boek eigenlijk om gaat.

Lees hier de boekrecensie