Stress gevoel

Stress gevoel

Woelige wateren.

Soms overvalt je de veelheid van het leven.
Dan komen er in één keer zoveel dingen op je af.
Je gewone ’things-to-do-list’ is al lang
en dan komen er ineens een paar onverwachte gebeurtenissen tussendoor, die veel geregel met zich mee brengen.
Dan kun je het gevoel hebben van onrust, chaos, geen overzicht meer hebben en een paniekerig gevoel dat je bij de keel grijpt.
De tijd dringt en zit je op de hielen, een opgejaagd gevoel kan dat veroorzaken. Je hebt het gevoel dat je de controle verliest.

Stop dan. Haal adem. Blijf ademen.
Het lijkt tegenstrijdig en neem juist met zo’n gevoel
ruim de tijd om tot jezelf te komen.
Ga mediteren.
Maak helemaal contact met het gewoel wat in jou tekeer gaat. Laat het zijn boodschap vertellen en zijn werk doen.
Probeer het gevoel van onrust niet te elimineren, te bestrijden.
Accepteer dat het er nu is.
Adem er in. Adem er door. Ontspan.

Je bent helemaal oké.
Je doet je best.
Je mag er zijn.

En ga dan stapje voor stapje,
veegje voor veegje,
taak voor taak
heel rustig verder met je werkzaamheden.

Zelfs een reis van 2000 kilometer begint met de eerste stap.

Geef je over aan het leven zelf, blijf ademen, laat rustig ontvouwen wat van binnenuit aan het licht wil komen.
Laat je niet (door jezelf) gek maken.

Er zijn drie zaken die ons weghouden bij de eeuwigheid,
zei Meister Eckhart al.
Deze vrijzinnige, middeleeuwse mysticus wist het toen reeds:
de veelheid, de tijdelijkheid en de lichamelijkheid.

Als we in deze zaken ‘verstrikt’ raken, dan creëren we voor onszelf afgescheidenheid, dan splitsen we onszelf af (in onze beleving) van de eenheid.

Levenskunst is om de eenheid te blijven ervaren, middenin de dualiteit, de tweeledigheid, middenin de tijd, middenin ons lijf, middenin de oneindige mogelijkheden, expressies en vormen van de wereld waarop wij leven.

Jacqueline de Weerd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *