Jacqueline, een vrouw met eigen talenten die in haar spiegelbijeenkomst laat zien en blijken welke talenten je als persoon ontwikkeld hebt en die je van nut kunnen zijn in de hedendaagse praktijk. Het geeft bewustwording en voor mij een waardevolle betekenis tot toepassing in de praktijk, zowel persoonlijk als ten behoeve van het leveren van meerwaarde voor mijn klanten.

December 18, 2014, Edwin was Jacqueline’s client