Behoefte

Er is met name behoefte aan een diepere implementatie en integratie van wat in de systemische Spiegelcoachingsessies van afgelopen maanden geleerd is, zodat het concreet, praktisch en effectief op de werkvloer ingezet kan worden.
De persoonlijkheidsontwikkeling die in de Spiegelcoaching in gang is gezet, vraagt om handvatten en manieren om dit zichtbaar en concreet te manifesteren.

Het voorstel is om te leren om systemisch te werken en op systemische wijze processen op de werkvloer en in de privé situatie te beschouwen.
Deze basistraining systemisch kijken en spiegel coaching, is een inwijdingsweg, om het fenomeen familie-opstellingen en systemische opstellingen op een dieper niveau te begrijpen en persoonlijk en professioneel systemisch waarnemen en werken te leren.
Je leert je eigen (familie-)systeem begrijpen en je leert systemisch naar de ander en de werk- en levenssituatie te kijken.
Situaties in de organisatie leer je zo ook waarnemen.
Interacties met collega’s, werknemers en compagnons, aandeelhouders, leveranciers en klanten komen voorbij en worden systemisch bekeken.
Onderweg leer je de basisprincipes van het systemisch werken.
De training geeft je in zes sessies op gestructureerde wijze een goed en helder inzicht in systeemdynamieken.
De basis training leidt niet op tot opsteller, daarvoor is een langere periode van systemisch zelfonderzoek nodig en deelname aan opstellingendagen met grotere groepen.
Een voorwaarde om aan deze training mee te doen is dat er openheid en bereidheid is om aan zelfonderzoek te doen, te reflecteren, om kwetsbaar te durven zijn.
Een omgeving van vertrouwen en veiligheid wordt geboden door ondergetekende. Richtlijnen die ik hanteer voor de sessies zijn van Attitudinal Healing.

Structuur en inhoud training
De training bestaat in eerste instantie uit 6 individuele sessies van 2 uur.
Afstemmen, wijs kiezen, focussen en mindfulness zijn belangrijke ingrediënten van de training.
Je leert herkennen wanneer je vanuit je kracht kiest, spreekt en handelt, wanneer je gecenterd bent.
Ook wanneer je vanuit een verstrikking kiest, spreekt en handelt.
Je leert de verschillen herkennen en je leert hoe je weer terug kunt komen op je eigen bodem/grond en hoe je weer je eigen plek in het grote geheel kunt innemen.
Iedere sessie wordt tijd besteed aan theorie rondom het te behandelen onderwerp. Hier is sprake van kennisoverdracht en dit wordt in documenten nogmaals nagemaild om thuis verder te bestuderen en mee verder te werken, te oefenen.
We brengen iedere sessie actuele situaties in, waar je als persoon in jouw werk mee geconfronteerd wordt en waar je systemisch naar wilt kijken, om zo het proces helder te leren zien en optimaal op te kunnen reageren/inspelen.

Aan bod komen de volgende onderwerpen per module / sessie, afhankelijk van wat in het moment het meest dringend om aandacht vraagt:

– De grondhouding van jezelf als facilitator en representant
– Het lezen van lichaamstaal, ademhaling en oogbewegingen in opstellingen
– Taalgebruik en het ervaren van welke woorden helen (NLP)
– Het verschil herkennen tussen lichaamsniveau, gedragsniveau, denkniveau en zielsniveau, tussen ‘theater maken’ en afgestemd en integer representeren
– Leren afstemmen op een ander en informatie halen uit het Wetend Veld.
– Het verschil herkennen tussen gecenterd zijn en niet-gecenterd zijn
– Familiedynamieken in je eigen oorspronkelijke gezin herkennen.
– Het herkennen van een verstrikking en de helende beweging eruit
– Processen op de werkvloer systemisch waarnemen en begeleiden
– Leren werken met vragen die de ziel raken.
– Leren werken met flow tekenen en flow schrijven op een systemische manier
– Verschillende interventie technieken leren
– Verschillende scholen en stijlen van systemisch werk leren herkennen en beleven en de eigen stijl onderzoeken en vinden
– Werken met vloerankers, poppetjes, de natuur etc, als representant
– Leren in beweging te brengen of los te maken wat bevroren of verstard is

Werkwijze

Mijn werkwijze wordt gekenmerkt door een integrale, brede aanpak.
Hiervoor heb ik een specifieke coachmethode ontwikkeld, Spiegelcoaching®.
In de training komen alle levensgebieden voorbij.
Niet alleen het werk, maar ook de privé situatie en de vrijetijdsbesteding.
Zo komen alle niveau’s van de persoonlijkheid aan de orde.
Op communicatief, gedragsmatig, mentaal, emotioneel, lichamelijk en spiritueel gebied.
Je krijgt handvatten aangereikt die een leven lang positieve resultaten geven en richtinggevend zijn:

– Bewustwording van eigen kwaliteiten, beperkingen en (verborgen) motieven
– Bewustwording van eigen handelen en het effect ervan op de ander en het gehele proces
– Anders leren kijken naar wat er in je leven gebeurt en daardoor bewust en wijs leren kiezen
– Leiderschap over jezelf en je eigen leven nemen
– Bewust handelen vanuit je essentie

Het traject: inwijdingsweg en onderwijs

De training ‘Systemisch Kijken en Spiegel Coaching, een inwijdingsweg’ is in ontwikkeling en in een pioniersfase. Deze opleiding ontstaat op natuurlijke en vanzelfsprekende wijze door systemisch te kijken naar de ontvouwing er van en waar te nemen wat nodig is en waar de nadruk op mag liggen.
De coaching bestaat in eerste instantie uit:

• 6 individuele sessies van 2 uur iedere twee weken. Verspreid over 3 maanden.
• Een literatuurlijst wordt gegeven en aanbevolen om deze boeken aan te schaffen en/of te lezen als ondersteuning van het proces.
• De reeds bestaande online basis cursussen Spiritueel en Aards Leven & Toeval Bestaat Niet! & Zo binnen, zo buiten! worden in dit traject opgenomen, omdat deze inhoud een grote boost geeft aan Systemisch en Spirit bewustzijn
• Documenten en werkmateriaal Systemisch kijken worden tijdens dit proces ontwikkeld en uitgereikt of nagemaild. Audio opnames van de sessies worden desgewenst nagestuurd.

Investering

• ‘Systemisch Kijken en Spiegel Coaching, een inwijdingsweg’ 6 sessies van 2 uur à € 222,–
• Online basis cursussen Spiritueel en Aards Leven en Toeval Bestaat Niet! á 111 euro per stuk. De complete basis cursus Zo binnen, zo buiten! wordt voor het symbolische bedrag van 1 euro bijgevoegd. Deze cursussen worden achter elkaar gestuurd tijdens het traject. Wekelijks een module. Zodoende wordt de inhoud stapsgewijs aangeboden en prijsgegeven en is er voldoende tijd om de kennis te integreren en te implementeren.
• Totaal is dat € 1555,– Genoemd tarief is inclusief BTW van 21%

Hierbij zijn eventueel benodigde audio- / video opnames, hand-outs en documenten inbegrepen. Mail over de stof en vragen n.a.v. de sessies worden doorgaans op werkdagen binnen 48 uur beantwoord. E-coaching hoort er bij.

Facturatie en annuleringsvoorwaarden

Bij opdracht wordt van te voren het totale bedrag gefactureerd.
Bestelling via de webshop is mogelijk:

Systemisch Kijken en Spiegel Coaching, een Inwijdingsweg

Bij annulering van een afgesproken sessie wordt in overleg een nieuw tijdstip gepland op korte termijn van maximaal 2 weken.

Uiteraard is een andere opzet van het traject bespreekbaar.
Of is betaling voorafgaand aan een losse sessie mogelijk.
Dan is de investering verspreid.
De link naar een afzonderlijke sessie is hier te vinden:

Spiegelcoaching Powersessie

De basis cursussen kunnen uiteraard ook afzonderlijk worden besteld, dan vervalt de bonus.

Online Basis Cursus Spiritueel en Aards leven

Toeval bestaat niet! Minicursus met maximaal effect!

https://www.zoekenderwijs.nl/webshop/product/minicursus-spiegelen-zo-binnen-zo-buiten/ 

Met hartelijke groet,

Jacqueline de Weerd