Een bril van liefde

De verborgen boodschap van psychische stoornissen is een stevig studieboek, waarin allereerst de visie op psychische stoornissen wordt beschreven volgens de reguliere, klassieke psychiatrie. Er worden gedetailleerde beschrijvingen gegeven van waanstoornissen, schizofrenie, manie en psychose, én de diagnostische kenmerken ervan die in de huidige medische psychiatrie gehanteerd worden. Duidelijk wordt veel waarde gehecht aan het…

Lees meer

Spiegelspel recensie NLP team

Het Speelwijzerteam van INzicht test doorgaans hardcopy bord- of kaartspelen die in de winkel te koop zijn om onze INzicht lezers te informeren over de mogelijke toegevoegde waarde van een spel. In dit geval kwam het Speelwijzerteam een intrigerend spel op het spoor dat niet in fysieke vorm te koop is. Hoewel er onder andere wat speelkaarten gebruikt worden is het…

Lees meer

Geen trucjes

Vrouwen die zwanger zijn, zien het overal: alles wat met het moederschap te maken heeft. Een soortgelijke ervaring had ik toen ik met mijn bedrijf begon. Ineens kreeg ik oog voor alles wat met startende ondernemers te maken heeft. De hulptroepen denderden binnen in mijn pas betreden wereld van ondernemerschap. Een ware inwijdingsweg. De lijst…

Lees meer